قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر
قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

جستجوی مطالب

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

موضوعات


پیوند های مفید


منوی اصلیتاریخ: جمعه 15 تیر 1397 ساعت: 09:11 بازدید: 42 نویسنده: قاسم رنجبر

                           شعر طنز جاشیر

                                           

                                                    Ù¾Ø±Ù†Ø¯Ù‡ غریب

                                                                      اشعار رنجبر موضوعات:اشعاری در مورد ایج ,
شعر-طنز-جاشیر شعر-طنز-جاشیر شعر-طنز-جاشیر شعر-طنز-جاشیر شعر-طنز-جاشیر امتیاز : 15 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: پنجشنبه 14 تیر 1397 ساعت: 12:32 بازدید: 46 نویسنده: قاسم رنجبر

                   دو بیتی های رنجبر 

                  از دفتر دلتنگی هفتم 

 

                                     Ù¾Ø±Ù†Ø¯Ù‡ غریبموضوعات:دو بیتی ,
دوبیتی-های-رنجبر- دوبیتی-های-رنجبر- دوبیتی-های-رنجبر- دوبیتی-های-رنجبر- دوبیتی-های-رنجبر- امتیاز : 18 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: پنجشنبه 14 تیر 1397 ساعت: 12:24 بازدید: 29 نویسنده: قاسم رنجبر

                                       دو بیتی های رنجبر 

                                        از دفتر دلتنگی هفتم 

                                           در ادامه مطلب بخوانید موضوعات:دو بیتی ,
دوبیتی-های-رنجبر- دوبیتی-های-رنجبر- دوبیتی-های-رنجبر- دوبیتی-های-رنجبر- دوبیتی-های-رنجبر- امتیاز : 15 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: پنجشنبه 14 تیر 1397 ساعت: 12:07 بازدید: 36 نویسنده: قاسم رنجبر

                          دوبیتی های رنجبر 

                        از دفتر دلتنگی هفتم 

                      در ادامه مطلب بخوانید موضوعات:دو بیتی ,
دو-بیتی-های-رنجبر- دو-بیتی-های-رنجبر- دو-بیتی-های-رنجبر- دو-بیتی-های-رنجبر- دو-بیتی-های-رنجبر- امتیاز : 19 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: یکشنبه 10 تیر 1397 ساعت: 00:48 بازدید: 20 نویسنده: قاسم رنجبر

                 نشانی از بی نشان ها

                   جوغن 

         توضیح همراه با عکس در ادامه مطلب موضوعات:نشانه ها ,
جوغن- جوغن- جوغن- جوغن- جوغن- امتیاز : 15 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: یکشنبه 10 تیر 1397 ساعت: 00:27 بازدید: 16 نویسنده: قاسم رنجبر

       دوبیتی هایی از دفتر دلتنگی هفتم 

                      اشعار رنجبر 

               در ادامه مطلب بخوانید موضوعات:دو بیتی ,
دو-بیتی-های-رنجبر- دو-بیتی-های-رنجبر- دو-بیتی-های-رنجبر- دو-بیتی-های-رنجبر- دو-بیتی-های-رنجبر- امتیاز : 15 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: دوشنبه 04 تیر 1397 ساعت: 23:39 بازدید: 13 نویسنده: قاسم رنجبر

                         دو بیتی های رنجبر 

                         از دفتر دلتنگی هفتم 

                            در ادامه مطلب موضوعات:دو بیتی ,
دوبیتی-های-رنجبر- دوبیتی-های-رنجبر- دوبیتی-های-رنجبر- دوبیتی-های-رنجبر- دوبیتی-های-رنجبر- امتیاز : 15 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: دوشنبه 04 تیر 1397 ساعت: 23:24 بازدید: 12 نویسنده: قاسم رنجبر

             سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 

                     در ادامه مطلب مشاهده کنید موضوعات:نیمه قیمتی ,
سنگ-های-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-های-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-های-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-های-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-های-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- امتیاز : 15 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 02 تیر 1397 ساعت: 00:11 بازدید: 22 نویسنده: قاسم رنجبر

                             دو بیتی هایی از 

                            دفتر دلتنگی هفتم 

                                 اشعار رنجبر 

                        در ادامه مطلب بخوانید موضوعات:دو بیتی ,
دوبیتی-های-رنجبر دوبیتی-های-رنجبر دوبیتی-های-رنجبر دوبیتی-های-رنجبر دوبیتی-های-رنجبر امتیاز : 20 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 01 تیر 1397 ساعت: 23:49 بازدید: 38 نویسنده: قاسم رنجبر

                     نشان معبد 

                                          در ادامه مطلب ببینید موضوعات:نشانه ها ,
نشانه-و-علائم-معبد-در-غار- نشانه-و-علائم-معبد-در-غار- نشانه-و-علائم-معبد-در-غار- نشانه-و-علائم-معبد-در-غار- نشانه-و-علائم-معبد-در-غار- امتیاز : 24 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 01 تیر 1397 ساعت: 20:45 بازدید: 20 نویسنده: قاسم رنجبر

                    دو بیتی 

                          از دفتر دلتنگی هفتم 

                                    اشعار رنجبر 

                                 در ادامه مطلب موضوعات:دو بیتی ,
دوبیتی-های-رنجبر دوبیتی-های-رنجبر دوبیتی-های-رنجبر دوبیتی-های-رنجبر دوبیتی-های-رنجبر امتیاز : 15 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 01 تیر 1397 ساعت: 20:39 بازدید: 18 نویسنده: قاسم رنجبر

                      حکایت مردانگی 

                                         از   اشعار رنجبر 

                                         در ادامه مطلب بخوانید موضوعات:حکایت ,
حکایت-مردانگی حکایت-مردانگی حکایت-مردانگی حکایت-مردانگی حکایت-مردانگی امتیاز : 0 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 01 تیر 1397 ساعت: 20:30 بازدید: 22 نویسنده: قاسم رنجبر

                            شناسایی

اصطلاح شناسایی در ادامه مطلب بخوانیدموضوعات:رسم و رسومات ,
شناسایی-در-اصطلاحات-شهر-ایج شناسایی-در-اصطلاحات-شهر-ایج شناسایی-در-اصطلاحات-شهر-ایج شناسایی-در-اصطلاحات-شهر-ایج شناسایی-در-اصطلاحات-شهر-ایج امتیاز : 0 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 01 تیر 1397 ساعت: 14:49 بازدید: 24 نویسنده: قاسم رنجبر

                         اصطلاحات ایج 

            اصطلاح واحد راه 

                      رسم و رسومات ایج موضوعات:رسم و رسومات ,
واحد-راه واحد-راه واحد-راه واحد-راه واحد-راه امتیاز : 0 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: پنجشنبه 31 خرداد 1397 ساعت: 00:56 بازدید: 26 نویسنده: قاسم رنجبر

             نشانی از بی نشان ها 

                            عکسموضوعات:نشانه ها ,
نشانه-ها نشانه-ها نشانه-ها نشانه-ها نشانه-ها امتیاز : 0 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: پنجشنبه 31 خرداد 1397 ساعت: 00:37 بازدید: 20 نویسنده: قاسم رنجبر

                     قوم من

                         از دفتر دلتنگی هفتم  موضوعات:دو بیتی ,
قوم-من- قوم-من- قوم-من- قوم-من- قوم-من- امتیاز : 0 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: پنجشنبه 31 خرداد 1397 ساعت: 00:27 بازدید: 18 نویسنده: قاسم رنجبر

                      خجالت 

                  از دفتر دلتنگی هفتم

         برای خواندن به ادامه مطلب برویدموضوعات:دو بیتی ,
خجالت خجالت خجالت خجالت خجالت امتیاز : 0 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: پنجشنبه 31 خرداد 1397 ساعت: 00:08 بازدید: 22 نویسنده: قاسم رنجبر

                                             سید اولیاء

      برای خواندن این غزل به ادامه مطلب بروید موضوعات:غزل ,
سید-اولیاء سید-اولیاء سید-اولیاء سید-اولیاء سید-اولیاء امتیاز : 0 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 ساعت: 23:39 بازدید: 13 نویسنده: قاسم رنجبر

                        عکس یادگاری

 

           نه من خواهم دگر داشت با تو کاری

                           نه صاحب دار نه صاحب اختیاری

            نه بر بازو    زنم    نقش    رخ    تو

                             نه فیلم دارم نه عکس یادگاریموضوعات:دو بیتی ,
عکس-یادگاری عکس-یادگاری عکس-یادگاری عکس-یادگاری عکس-یادگاری امتیاز : 30 دیدگاه(0)


تاریخ: یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 ساعت: 23:26 بازدید: 19 نویسنده: قاسم رنجبر

                                     دوبیتی

           منظور

        از دفتر دلتنگی هشتمموضوعات:دو بیتی ,
منظور منظور منظور منظور منظور امتیاز : 35 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 ساعت: 20:37 بازدید: 10 نویسنده: قاسم رنجبر

نه گریانم نه خوشحالم نه بهتر

                   نه بالاتر نه هستم از تو کمتر

نه این دل با تو دارد آرزویی

                 نه من خان زاده ام نه تو کلانترموضوعات:دو بیتی ,
خان-زاده- خان-زاده- خان-زاده- خان-زاده- خان-زاده- امتیاز : 42 دیدگاه(0)


تاریخ: چهارشنبه 06 آبان 1394 ساعت: 17:00 بازدید: 130 نویسنده: قاسم رنجبر

              بی خبر

                                غزلی از دفتر دلتنگی 

             در ادامه مطلب می توانید این غزل را بخوانیدموضوعات:غزل ,
غزل-بی-خبر غزل-بی-خبر غزل-بی-خبر غزل-بی-خبر غزل-بی-خبر امتیاز : 168 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: چهارشنبه 06 آبان 1394 ساعت: 15:48 بازدید: 81 نویسنده: قاسم رنجبر

                                           

                   سجده گاه قسمت

 

                                                 غزلی از دفتر دلتنگی 

                                        برای خواندن غزل به ادامه مطلب بروید 

 

 

 موضوعات:غزل ,
غزل-سجده-گاه-قسمت غزل-سجده-گاه-قسمت غزل-سجده-گاه-قسمت غزل-سجده-گاه-قسمت غزل-سجده-گاه-قسمت امتیاز : 394 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: پنجشنبه 03 اردیبهشت 1394 ساعت: 07:01 بازدید: 565 نویسنده: قاسم رنجبر

           

                 نگاه بی سرانجامی

                                            شعری از دفتر دلتنگی

                                                       در ادامه مطلبموضوعات:غزل ,
نگاه-بی-سرانجامی- نگاه-بی-سرانجامی- نگاه-بی-سرانجامی- نگاه-بی-سرانجامی- نگاه-بی-سرانجامی- امتیاز : 281 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: پنجشنبه 10 مهر 1393 ساعت: 15:46 بازدید: 199 نویسنده: قاسم رنجبر

     

         ساده و ساکت

 

                                           غزلی از دفتر دلتنگی

                                                                     در ادامه مطلبموضوعات:غزلیات ,
ساده-و-ساکت- ساده-و-ساکت- ساده-و-ساکت- ساده-و-ساکت- ساده-و-ساکت- امتیاز : 545 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت: 08:45 بازدید: 208 نویسنده: قاسم رنجبر

    

         هجران پدر

                           

                                               مرثیه ای از دفتر دلتنگی

                                                                            در ادامه مطلب


مرثیه-ای-بر-پدر- مرثیه-ای-بر-پدر- مرثیه-ای-بر-پدر- مرثیه-ای-بر-پدر- مرثیه-ای-بر-پدر- امتیاز : 498 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: سه شنبه 13 خرداد 1393 ساعت: 17:24 بازدید: 158 نویسنده: قاسم رنجبر

      

        قاب عکس

          

                                                        رباعی از دفتر دلتنگی

                                                                   در ادامه مطلب


قاب-عکس قاب-عکس قاب-عکس قاب-عکس قاب-عکس امتیاز : 275 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 23 فروردین 1393 ساعت: 10:05 بازدید: 117 نویسنده: قاسم رنجبر

                         

                          

          کاش می شد ...

 

                                                 غزلی از دفتر دلتنگی

                                                                                         در ادامه مطلب

 

 موضوعات:غزلیات ,
کاش-می-شد... کاش-می-شد... کاش-می-شد... کاش-می-شد... کاش-می-شد... امتیاز : 297 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: سه شنبه 17 فروردین 1389 ساعت: 15:06 بازدید: 143 نویسنده: قاسم رنجبر

                             

                                  

         یاد ثریا

 

                                                غزلی از دفتر دلتنگی

                                                                          در ادامه مطلبموضوعات:غزلیات ,
یاد-ثریا- یاد-ثریا- یاد-ثریا- یاد-ثریا- یاد-ثریا- امتیاز : 426 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: سه شنبه 27 اسفند 1392 ساعت: 00:52 بازدید: 238 نویسنده: قاسم رنجبر

                  

                               

                                                                             فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

 

                  یکرنگی

                                 

                                           غزلی از دفتر دلتنگی 

                                             در ادامه مطلب 

                        

    موضوعات:غزلیات ,
یکرنگی یکرنگی یکرنگی یکرنگی یکرنگی امتیاز : 492 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: دوشنبه 21 دی 1388 ساعت: 08:43 بازدید: 146 نویسنده: قاسم رنجبر

 

                                                                             فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

 

                              

             سکوت

 

                                                     غزلی از دفتر دلتنگی

                                                                              در ادامه مطلبموضوعات:غزلیات ,
سکوت سکوت سکوت سکوت سکوت امتیاز : 440 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392 ساعت: 23:22 بازدید: 173 نویسنده: قاسم رنجبر

 

                                                                             فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

 

                              غرامت 

                                                                         غزلی دیگر از دفتر دلتنگی 

                                                                            درادامه مطلب بخوانید                      موضوعات:غزلیات ,
غرامت غرامت غرامت غرامت غرامت امتیاز : 532 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392 ساعت: 23:14 بازدید: 187 نویسنده: قاسم رنجبر

                                    

                                               یاد بود

 

                                     غزلی از دفتر دلتنگی 

                                        در ادامه مطلب

 

    

 موضوعات:غزلیات ,
غزل-یاد-بود غزل-یاد-بود غزل-یاد-بود غزل-یاد-بود غزل-یاد-بود امتیاز : 299 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 19 بهمن 1392 ساعت: 08:39 بازدید: 118 نویسنده: قاسم رنجبر

                                             

                       نسیم

 

                                 غزلی از دفتر دلتنگی

 

                                                                      در ادامه مطلب

    

 

 موضوعات:غزلیات ,
نسیم نسیم نسیم نسیم نسیم امتیاز : 316 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392 ساعت: 22:53 بازدید: 132 نویسنده: قاسم رنجبر

                                          

           فانوس

                                              غزلی ار دفتر دلتنگی

                                                    در ادامه مطلبموضوعات:غزلیات ,
فانوس فانوس فانوس فانوس فانوس امتیاز : 337 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

مطالب محبوب
جمعه 15 تیر 1397
پنجشنبه 14 تیر 1397
پنجشنبه 14 تیر 1397
پنجشنبه 14 تیر 1397
یکشنبه 10 تیر 1397

مطالب محبوب
پنجشنبه 03 اردیبهشت 1394
سه شنبه 30 مهر 1392
پنجشنبه 10 بهمن 1392
جمعه 03 آبان 1392
سه شنبه 30 مهر 1392

صفحات مطالب
123

آرشیو


صفحات مستقل

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر
 • حکایت مردی و مردانگی
 • حکایت ظلم خان بر رعیت
 • تک بیتی ها ی رنجبر
 • تک بیتی های رنجبر
 • دوبیتی های رنجبر(1)
 • دوبیتی های رنجبر(2)
 • دو بیتی های رنجبر(3)
 • دوبیتی های رنجبر(4)
 • دوبیتی های رنجبر(5)
 • دوبیتی های رنجبر(6)
 • دوبیتی های رنجبر(11)
 • دوبیتی های رنجبر (7)
 • دوبیتی های رنجبر 8
 • دوبیتی های رنجبر(9)
 • دو بیتی های رنجبر(10)
 • بی زبون و لطیفه های آن
 • شعر سلام بر ایج
 • وصف نگار
 • کلمات اصیل ایجی حرف((( آ )))
 • کلمات اصیل ایجی (((حرف ب )))
 • کلمات اصیل دایجی حرف ((( ش )))
 • کلمات اصیل ایجی حرف پ
 • کلمات اصیل ایجی حرف ف
 • کلمات اصیل ایجی حرف ق
 • عکس قلب
 • ذرت بلا ل ایجی
 • حرف ص از کلمات اصیل ایجی
 • کلمات اصیل ایج حرف ت
 • اعضاء بدن به زبان اصیل ایجی
 • چندی از بزرگان ایج
 • کلمات اصیل ایجی به صورت شعر
 • اندکی پس از مرگ
 • شعر طنز ( جا شیر )

 • درباره وب


  اشعار کامل قاسم رنجبر که شامل (غزل)(دوبیتی)(تک بیتی)(قصیده)(طنز)(وکلمات اصیل ایج)(اطلاعات و عکس در مورد ایج)


  :: کلیه حقوق این سایت متعلق به قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر می باشد ::

  قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

  قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

  بلاگ وب

  سرویس وبلاگ نویسی بلاگ وب