قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر
قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

جستجوی مطالب

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

موضوعات


پیوند های مفید


منوی اصلیتاریخ: جمعه 15 تیر 1397 ساعت: 09:11 بازدید: 35 نویسنده: قاسم رنجبر

                           شعر طنز جاشیر

                                           

                                                    Ù¾Ø±Ù†Ø¯Ù‡ غریب

                                                                      اشعار رنجبر موضوعات:اشعاری در مورد ایج ,
شعر-طنز-جاشیر شعر-طنز-جاشیر شعر-طنز-جاشیر شعر-طنز-جاشیر شعر-طنز-جاشیر امتیاز : 15 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: پنجشنبه 14 تیر 1397 ساعت: 12:32 بازدید: 38 نویسنده: قاسم رنجبر

                   دو بیتی های رنجبر 

                  از دفتر دلتنگی هفتم 

 

                                     Ù¾Ø±Ù†Ø¯Ù‡ غریبموضوعات:دو بیتی ,
دوبیتی-های-رنجبر- دوبیتی-های-رنجبر- دوبیتی-های-رنجبر- دوبیتی-های-رنجبر- دوبیتی-های-رنجبر- امتیاز : 18 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: پنجشنبه 14 تیر 1397 ساعت: 12:24 بازدید: 24 نویسنده: قاسم رنجبر

                                       دو بیتی های رنجبر 

                                        از دفتر دلتنگی هفتم 

                                           در ادامه مطلب بخوانید موضوعات:دو بیتی ,
دوبیتی-های-رنجبر- دوبیتی-های-رنجبر- دوبیتی-های-رنجبر- دوبیتی-های-رنجبر- دوبیتی-های-رنجبر- امتیاز : 15 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: پنجشنبه 14 تیر 1397 ساعت: 12:07 بازدید: 30 نویسنده: قاسم رنجبر

                          دوبیتی های رنجبر 

                        از دفتر دلتنگی هفتم 

                      در ادامه مطلب بخوانید موضوعات:دو بیتی ,
دو-بیتی-های-رنجبر- دو-بیتی-های-رنجبر- دو-بیتی-های-رنجبر- دو-بیتی-های-رنجبر- دو-بیتی-های-رنجبر- امتیاز : 18 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: یکشنبه 10 تیر 1397 ساعت: 00:48 بازدید: 19 نویسنده: قاسم رنجبر

                 نشانی از بی نشان ها

                   جوغن 

         توضیح همراه با عکس در ادامه مطلب موضوعات:نشانه ها ,
جوغن- جوغن- جوغن- جوغن- جوغن- امتیاز : 15 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: یکشنبه 10 تیر 1397 ساعت: 00:27 بازدید: 16 نویسنده: قاسم رنجبر

       دوبیتی هایی از دفتر دلتنگی هفتم 

                      اشعار رنجبر 

               در ادامه مطلب بخوانید موضوعات:دو بیتی ,
دو-بیتی-های-رنجبر- دو-بیتی-های-رنجبر- دو-بیتی-های-رنجبر- دو-بیتی-های-رنجبر- دو-بیتی-های-رنجبر- امتیاز : 15 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: دوشنبه 04 تیر 1397 ساعت: 23:39 بازدید: 13 نویسنده: قاسم رنجبر

                         دو بیتی های رنجبر 

                         از دفتر دلتنگی هفتم 

                            در ادامه مطلب موضوعات:دو بیتی ,
دوبیتی-های-رنجبر- دوبیتی-های-رنجبر- دوبیتی-های-رنجبر- دوبیتی-های-رنجبر- دوبیتی-های-رنجبر- امتیاز : 15 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: دوشنبه 04 تیر 1397 ساعت: 23:24 بازدید: 12 نویسنده: قاسم رنجبر

             سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 

                     در ادامه مطلب مشاهده کنید موضوعات:نیمه قیمتی ,
سنگ-های-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-های-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-های-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-های-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-های-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- امتیاز : 15 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 02 تیر 1397 ساعت: 00:11 بازدید: 21 نویسنده: قاسم رنجبر

                             دو بیتی هایی از 

                            دفتر دلتنگی هفتم 

                                 اشعار رنجبر 

                        در ادامه مطلب بخوانید موضوعات:دو بیتی ,
دوبیتی-های-رنجبر دوبیتی-های-رنجبر دوبیتی-های-رنجبر دوبیتی-های-رنجبر دوبیتی-های-رنجبر امتیاز : 20 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 01 تیر 1397 ساعت: 23:49 بازدید: 37 نویسنده: قاسم رنجبر

                     نشان معبد 

                                          در ادامه مطلب ببینید موضوعات:نشانه ها ,
نشانه-و-علائم-معبد-در-غار- نشانه-و-علائم-معبد-در-غار- نشانه-و-علائم-معبد-در-غار- نشانه-و-علائم-معبد-در-غار- نشانه-و-علائم-معبد-در-غار- امتیاز : 24 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 01 تیر 1397 ساعت: 20:45 بازدید: 19 نویسنده: قاسم رنجبر

                    دو بیتی 

                          از دفتر دلتنگی هفتم 

                                    اشعار رنجبر 

                                 در ادامه مطلب موضوعات:دو بیتی ,
دوبیتی-های-رنجبر دوبیتی-های-رنجبر دوبیتی-های-رنجبر دوبیتی-های-رنجبر دوبیتی-های-رنجبر امتیاز : 15 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 01 تیر 1397 ساعت: 20:39 بازدید: 17 نویسنده: قاسم رنجبر

                      حکایت مردانگی 

                                         از   اشعار رنجبر 

                                         در ادامه مطلب بخوانید موضوعات:حکایت ,
حکایت-مردانگی حکایت-مردانگی حکایت-مردانگی حکایت-مردانگی حکایت-مردانگی امتیاز : 0 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 01 تیر 1397 ساعت: 20:30 بازدید: 20 نویسنده: قاسم رنجبر

                            شناسایی

اصطلاح شناسایی در ادامه مطلب بخوانیدموضوعات:رسم و رسومات ,
شناسایی-در-اصطلاحات-شهر-ایج شناسایی-در-اصطلاحات-شهر-ایج شناسایی-در-اصطلاحات-شهر-ایج شناسایی-در-اصطلاحات-شهر-ایج شناسایی-در-اصطلاحات-شهر-ایج امتیاز : 0 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 01 تیر 1397 ساعت: 14:49 بازدید: 22 نویسنده: قاسم رنجبر

                         اصطلاحات ایج 

            اصطلاح واحد راه 

                      رسم و رسومات ایج موضوعات:رسم و رسومات ,
واحد-راه واحد-راه واحد-راه واحد-راه واحد-راه امتیاز : 0 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب
1

آرشیو


صفحات مستقل

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر
 • حکایت مردی و مردانگی
 • حکایت ظلم خان بر رعیت
 • تک بیتی ها ی رنجبر
 • تک بیتی های رنجبر
 • دوبیتی های رنجبر(1)
 • دوبیتی های رنجبر(2)
 • دو بیتی های رنجبر(3)
 • دوبیتی های رنجبر(4)
 • دوبیتی های رنجبر(5)
 • دوبیتی های رنجبر(6)
 • دوبیتی های رنجبر(11)
 • دوبیتی های رنجبر (7)
 • دوبیتی های رنجبر 8
 • دوبیتی های رنجبر(9)
 • دو بیتی های رنجبر(10)
 • بی زبون و لطیفه های آن
 • شعر سلام بر ایج
 • وصف نگار
 • کلمات اصیل ایجی حرف((( آ )))
 • کلمات اصیل ایجی (((حرف ب )))
 • کلمات اصیل دایجی حرف ((( ش )))
 • کلمات اصیل ایجی حرف پ
 • کلمات اصیل ایجی حرف ف
 • کلمات اصیل ایجی حرف ق
 • عکس قلب
 • ذرت بلا ل ایجی
 • حرف ص از کلمات اصیل ایجی
 • کلمات اصیل ایج حرف ت
 • اعضاء بدن به زبان اصیل ایجی
 • چندی از بزرگان ایج
 • کلمات اصیل ایجی به صورت شعر
 • اندکی پس از مرگ
 • شعر طنز ( جا شیر )

 • درباره وب


  اشعار کامل قاسم رنجبر که شامل (غزل)(دوبیتی)(تک بیتی)(قصیده)(طنز)(وکلمات اصیل ایج)(اطلاعات و عکس در مورد ایج)


  :: کلیه حقوق این سایت متعلق به قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر می باشد ::

  قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

  قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

  بلاگ وب

  سرویس وبلاگ نویسی بلاگ وب