قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر
قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

جستجوی مطالب

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

موضوعات


پیوند های مفید


منوی اصلیتاریخ: یکشنبه 19 آبان 1392 ساعت: 13:06 بازدید: 214 نویسنده: قاسم رنجبر

           دفتر شعر

 

                                      غزلی از دفتر دلتنگی

                                               در ادامه مطلب موضوعات:غزلیات ,
دفتر-شعر- دفتر-شعر- دفتر-شعر- دفتر-شعر- دفتر-شعر- امتیاز : 441 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: یکشنبه 19 آبان 1392 ساعت: 11:03 بازدید: 186 نویسنده: قاسم رنجبر

              افسوس

                                      غزلی از دفتر دلتنگی

                                         در ادامه مطلب


افسوس افسوس افسوس افسوس افسوس امتیاز : 303 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: یکشنبه 19 آبان 1392 ساعت: 08:01 بازدید: 140 نویسنده: قاسم رنجبر

                   جادو

                       غزلی از دفتر دلتنگی

                          در ادامه مطلب

×××××××××××قـــــــــــــاسم رنجبــــــــــــر×××××××××××  موضوعات:غزلیات ,
جادو جادو جادو جادو جادو امتیاز : 302 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 18 آبان 1392 ساعت: 12:50 بازدید: 232 نویسنده: قاسم رنجبر

          خــــانـــــه بـــه دوش

                                 غزلی از دفتر دلتنگی 

                                   در ادامه مطلب

 موضوعات:غزلیات ,
خانه-به-دوش خانه-به-دوش خانه-به-دوش خانه-به-دوش خانه-به-دوش امتیاز : 602 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 18 آبان 1392 ساعت: 09:38 بازدید: 216 نویسنده: قاسم رنجبر

۩۞۩ سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرشباهنگ Shabahang's Pictures ۩۞۩

                    گناه آخر 

                                                       غزلی از دفتر دلتنگی 

                                                          در ادامه مطلب 


گناه-آخر گناه-آخر گناه-آخر گناه-آخر گناه-آخر امتیاز : 238 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: دوشنبه 06 آبان 1392 ساعت: 15:34 بازدید: 124 نویسنده: قاسم رنجبر

                               جشن با شکوه

امروز جـــــشن عــشقم مــــن بیصدا گرفتم

                                سرخی چـــــشم خــــود رااز لاله ها گرفتم

در سالروز عــــشقـــــم با شمع گریه کردم

                                پروانه وار سوخــــتن درس از شما گرفتم

من در بغل گرفـتم زانوی غم در این شب

                                این زانـــــو در بغــل را، من سالها گرفتم

آن روشنایی از شمع خاموش شد به اشکم

                               با آه ســــیـــنه ســـــوزم داد از خدا گرفتم

لعنت به عــشق کردم ،نـــــفرین بر جدایی

                               این جــــشن بـــا شکوه را من بارها گرفتم

فکر غریبه بودم ،نشناختمت در این جشن

                                من ســـــالها ســــــراغت از آشـــنا گرفتم

از داغ و درد دوری این وا مصیبتی بود

                                 قاسم بگفت که هــــدیـه من ا ز جفا گرفتم

 

                    قــــــــــــــــاسم رنجبــــــــــــــــر  


امتیاز : 64 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 17 آبان 1392 ساعت: 06:58 بازدید: 67 نویسنده: قاسم رنجبر

گرفته این دل و حــــرف از وفا نیست

                                      چو زخــــم کینه کــــمتر از جفا نیست

تنم  زخــــم زبــــان های  تو برداشت

                                       دگر امــــــید بـــه درمان و شفا نیست

اگر مــــن پـــای عــشق تـــو شکستم

                                        بدان نــــفرین من از تو جـــدا نیست

چو شبــــها بــی صــــدا گریه نمودم

                                       کسی با گـــــریـــه هایم آشنـــا نیست

چرا از پــشــت خنجر میزنی دوست

                                      که موج تــــرسی برای نا خدا نیست

دل من بــــا خـــدا بــــود و چنین شد

                                      بدان در دل دگـــر عـشق شما نیست

اگر فانوس به دست گردی پی عشق

                                     که غیرازحــرف توحرفی زما نیست

چو قـــــــاسم طی نمود  راه شکستن

                                     بدان خــــان آرزویش آن  گدا نیست


خان خان خان خان خان امتیاز : 98 دیدگاه(0)


تاریخ: چهارشنبه 15 آبان 1392 ساعت: 06:10 بازدید: 56 نویسنده: قاسم رنجبر

دلخسته ام از روزگار ،دلگیر و گریان میروم

                                       با تو ندیدم روز شــاد ،بی تو چه آسان میروم

تابوت عشقم میزندفـــــریاد خود با آن سکوت

                                       گفتم قسم بر این خــزان ،جان زمستان میروم

از بخت من  خنده نکن ،خندان بخت من تویی

                                      من هم مثال رفتگان ،  از یــــــاد  آنان میروم

درخطی ازاین سرنوشت سرگرمی مردم شدیم

                                     یک چند روزی با فلک با چرخ دوران میروم

با هر نگاه برآسمان پــــــــروین نشیند در نظر

                                     قاسم بگفت با خنده اش تـــــا خط پایان میروم

                        قــــــــــــــاسم رنجبــــــــــــــــــــر  


پروین پروین پروین پروین پروین امتیاز : 82 دیدگاه(0)


تاریخ: دوشنبه 13 آبان 1392 ساعت: 05:09 بازدید: 59 نویسنده: قاسم رنجبر

                  

                    تو را دیشب بـه خواب دیدم ،کمی حالت پریشان بود

                   گذشتی از مـن و گــــــفتی ،گذشـــتن از تو آسان بود

خیال تو هنوز در خــواب مـــرا هــــمراه خود میبرد

                               نگاه بر چهره ات کردم ،پریده رنـــگ  و ترسان بود

کشیدم من چــــــو فریــــادی ولـــی باز هم تو نشنیدی

                              من از آن چهره ات خواندم ،نگاهت غرق بحران بود

تو از بیراهه مـی رفتی  ،پشــیمان بــــودی و غمگین

                              طبیب درد تــو با مـــــن ،بــــگو کی وقت درمان بود

قدم آهـــسته بـــــرداشـــــتم کـــه آیم مــــن به سوی تو

                             ولی ایــن دل هنوز یــادش همان چند روز زندان  بود

                   به یک لـحظه شــدم خـــوشحال بگفتم خواب بود قاسم

                   ببین  کابــوس وحـــشتناک نشان از ضعف ایمان بود

                           قــــــــــــــــــــاسم رنجبـــــــــــــــــــر   


خواب خواب خواب خواب خواب امتیاز : 108 دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 04 آبان 1392 ساعت: 23:18 بازدید: 93 نویسنده: قاسم رنجبر

از کوچه تــــنهایــــــت ٰ تــــنهای تــــــنها میروم

                              با موج اشکم بی صــدا آن سوی دریــــا میروم

نام تو را من خط زدم اندر کـــــــــــویر ســینه ام

                             با تو نمودم من وداع ٰ بی تو از ایــــنجا مـــیروم

در آن گلستان خیال چــون بــــــاد پـــایـــیز آمدی

                                     ارزان بدادی عشق خود ٰبــــی عشــق دنیا میروم

آتش زدی بر زنــدگی بــــا شعله اش خندان شدی

                                     بــا آه و درد و نالـــــــه ام با صـــد تمـــنا میروم

من میروم از قــــــلب تــو اما تو در قـــــلب منی

                                     تا تو بسوزی با دلــم بــا دیـــــــن و ترسا میروم

از قله های آرزو فــــــتح کــــرده ای نــفرین من

                                    قــاسم دگر دیوانه شد ٰ مــجنون به صحرا میروم

××××قاسم رنجبر ×××××××××××××××31/5/90×××××××××

 

 


تنهای-تنها تنهای-تنها تنهای-تنها تنهای-تنها تنهای-تنها امتیاز : 92 دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 04 آبان 1392 ساعت: 23:14 بازدید: 103 نویسنده: قاسم رنجبر

من اسير چشم جـــــادويت تو از جادو جدايم كن

                                طلسمي بر لبت دیــــدم که می گفتی  صدايم كن

ز چشم و لب گــــــذشتم من رسيدم بر طلسم دل

                                چنان سخت جـــــادويت چو مرتاضي دعايم كن

طلسم دل فقط كــــــينه كه بـــستن روي آن قفلي

                               كه آن جادوي جادوگر تو بشكن پــس رهايم كن

غم و ماتم به هم پيوند به اشك چــــــشم و آه دل

                               طلسمي آورد موجـــــود بـــــــه خنده آشنايم كن

به اين قاسم نگاهي كن چو اشك بر گونه غلتانم

                               دواي ايــن دل بيـــــــمار تو درمان و دوايم كن

×××××××××××قـــــــــــــاسم رنجبــــــــــــر×××××××××××  


چشم-جادو چشم-جادو چشم-جادو چشم-جادو چشم-جادو امتیاز : 65 دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 04 آبان 1392 ساعت: 23:11 بازدید: 90 نویسنده: قاسم رنجبر

دفتر شعر مـرا پــــــــر کــــــرده ای از خاطرات داد من

                 هر چه بیشــتر مینویسم غـــــم بـــگوید ز دل و فریاد من

روزی صـد بار نام تو در دفترم خط میزنم با اشک و آه

                اما فـردایش دوباره دل کــــــشد آن عـکس تو در یاد من

هر که با یــارش نشیند بر ســر آن خوش مسیر روزگار

                داده ای بر مـــن هزاران درد ماتم ای به جان صیاد من

می کشم بر دوش تمام غصه هایت را  به تنهایی عزیز

                تا که من شادت ببینم ای  تمنای من و تنها دل ناشاد من

خاطراتم ازتواین است دفتری پرکرده ازآن اشک چشم

                  دور مانده قـاسم ازهر  آرزوها یش ای گل شمشاد من  

                    قــــــــــــــــــــاسم رنجبــــــــــــــــــــــــر


اشک-و-آه- اشک-و-آه- اشک-و-آه- اشک-و-آه- اشک-و-آه- امتیاز : 67 دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 04 آبان 1392 ساعت: 23:06 بازدید: 107 نویسنده: قاسم رنجبر

 صداي  ني چه ميگويد بــــــجز آن ناله هاي غم

                               غزل از آن دلي آيد كه بـــــــا غــــصه شود همدم

نه مجنون ميشود عاقــــــــل نه لــــيلي از وفا داند  

                               نه شيرين ياد فرهاد و نــــــــه فرهاد ميشود اعظم

اگر تو‌آشــنـــــا كــــــــردي دلــــت با ناله هاي ني

                               برايت مي شود عـــــــادت صداي سوز ني هر دم

دل بيژن اگــــــــر بشكست , منيژه با غرور خنديد

                               اگر زال زنـــــــده مي بودش كُشد رودابه او راهم 

وفــــادار بــودم و هـــرگز نـــــدیدم من وفا از یار

                               ببین عـــــشقی که می جوشد زدل با دلـــربا کم کم

من از عشق خـــــودم گویم شــــکسته شد مثال دل

                               نه امیدی بـه آن دارم نــــه فردایی کــــز این درهم

نی و غم گر شود آواز کند اشک را ز چشم جاری

                               چو قـــــاسم با دل غمگین بگوید صد  غزل باز هم

قـــــــــــــاسم رنجبــــــــــــــر ^^^^^^^تاریخ سروده 7/مهرماه/1392 شمسی 

 


صدای-نی صدای-نی صدای-نی صدای-نی صدای-نی امتیاز : 85 دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 04 آبان 1392 ساعت: 23:02 بازدید: 77 نویسنده: قاسم رنجبر

من اگر خــــانـــــه بـــه دوشـــم نظری نیست مرا

                                  آســـــمــــان در نـــظــــر و بال و پری نیست مرا             

    قــــفـــس تــــــــنــگ مــــــرا با دل آیینه چه سود

                                  که در این بـــــنــد قـــــفــس هیچ اثری نیست مرا

    گفته بـــــــودم بــنــــمـــا رخ پــــــس آن تیر نگاه

                                   که دگر بعد تو هــــــیـــچـــگـاه سفری نیست مرا

    بهر آزادی ایــــــن دل نـــــظــــــری کن به کمان

                                    که از آن مهر ووفا هـــیچ خـــــبـــری نیست مرا

    فکر آن موج پر از خاطره هــــــرگـــــز تو مکن

                                    که چنان خالی وتنهاغم موج دگـــــری نیست مرا

    شبی در خــــانـــه ی دل آن نـــفس عشق تو مرد

                                      فکر زندان ز تـــــــو هم درد ســــری نیست مرا

     من به آن گــــــوشه ی زنــــــدان تو عادت کردم

                                  که درآن گــــوشه ی غــــــم هــــمسفری نیست مرا

     من از آن گوشه ی چـــــشمت به زمـــین افتادم

                                  قسمت قاسم از آن قصه ای از بی ثمری  نیست مرا

                    قـــــــــــــــــــــــــــاسم رنجبـــــــــــــــــــــــــــــــــر

 


خانه-به-دوش خانه-به-دوش خانه-به-دوش خانه-به-دوش خانه-به-دوش امتیاز : 62 دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 04 آبان 1392 ساعت: 17:03 بازدید: 188 نویسنده: قاسم رنجبر

در مــــيــــان مـهر ورزي آن جــفايت ديدنيست

                                          بعد عشق پـــــاك مــن آن غصه هايت ديدنيست

من ز دست دادم جــــوانـــي در ره عشق صنم

                                           آخرش  نفريني از اين جـــان فـــدايت ديدنيست

هر چه ظـــلم كـــردي نديدي آن شكستنهاي من

                                           چون که بازگردی پشیمان گريه هايت ديدنيست

گفتي خـــوارش مي نمايم نزد دوست و دشمنان

                                            خواري و خـفت كشيدن ،غصه هایت  ديدنيست

من که رفـــتـــم از کــــنارت پس دگر یادم نکن

                                           بعد من  نــــفــــرت زتـــو از  آشنایت دیدنیست

من که عــادت کـــــرده ام بر دوش کشم تنهاییم

                                           روز مـــحـــشر صحبت من با  خدایت دیدنیست

محرم قــــــــاسم به دردش نیست جــز اشعار او

                                           خواندن اشـعــاری از مــــن با صدایت دیدنیست

÷÷÷÷÷÷÷÷ قـــــــــــاسم رنجبـــــــــــــر ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷    

 

 


نفرین نفرین نفرین نفرین نفرین امتیاز : 190 دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 04 آبان 1392 ساعت: 16:58 بازدید: 96 نویسنده: قاسم رنجبر

آتشی بر دامــنم انــــداخت که جـــان و دل بسوخت

                           آه از آن عــــــشق گرانم که چه ارزان می فروخت

زیر بارانهای اشـکم , آتش عشقش دگرخاموش شد

                           با نـــســیـم آهــــی از دل چــشم به آن آتش بدوخت

او کشـید مــــهــر و مـــحــبـــت را به آتش یکسره

                           آخرین حـــرف جـــــدایی با هزار افسوس نسوخت

بعد مـــن هــــرگـــز نــخــنــد بر آتش افروخته ات

                           چون کـــسی آتــش زدی خاکستری را می نموخت

کوچ رفتن شد چو نزدیک قــــــاسم هست و انتظار

                           تا بگیرد در قـــــیامت حق طـــفــلانش که سوخت

                   قـــــــــــــــــــــــاسم رنجبـــــــــــــــــــر  


نسیم نسیم نسیم نسیم نسیم امتیاز : 64 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 03 آبان 1392 ساعت: 21:23 بازدید: 307 نویسنده: قاسم رنجبر

مرحمی بر زخــــم من بــــگذار تا درمان شوم

          بیم آن دارم نـــبـــــــینم  روی  تو  بیجان  شوم

 سوی من گـــــــر آمدی با گریه جانم را مگیر

           دیدنت در بستـــــرم تـــــرسم که نافرمان شوم

از برای دیـــدن ایـــــــن عاشق در حال مرگ

           تیر مژگــــان بر نکش تا بلکه بی سامان شوم

خاک قـــبرم نیمه شب بردار و بر من دل مبند

          در میـــان دست تو ترسم که اشک باران شوم

لاله گر رویـد ز خــــــاکم، بر نچیند طفل خرد

          من یقین دارم که بی تو حــصر آن زندان شوم

سالها در انتظارم تا که درمانم کنی با خنده ات

         آه نکش در نزد من تــــــرسم اسیـــــر آن شوم

حال تو بنگر دوست من تا سر قـــاسم باز شود

        این غزل  تقدیم به دوستم یــــــــــــادیارانش  شوم

             سروده از قاسم رنجبر


تقدیم-به-حمید-برکم تقدیم-به-حمید-برکم تقدیم-به-حمید-برکم تقدیم-به-حمید-برکم تقدیم-به-حمید-برکم امتیاز : 116 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 03 آبان 1392 ساعت: 21:17 بازدید: 55 نویسنده: قاسم رنجبر

راهب این دل توهستی پــس کجا جا مانده ای

                                           تو ره عشق خودت گم کرده, بی ما مانده ای

یادی از ایـــن دل نــمـــودی بـعد آن نابودیش

                                          چشم آن دل انتظـــاری ســـوی فردا مانده ای

در مداوای دل زخــــمی بــــه  دست روزگار

                                         عشق فرهادت فــراموش یـــا در اما مانده ای

چون روایت می کنم عـــشق خــودم با نام تو

                                         با صنوبر ناله کــــردی بی  تمـــاشا مانده ای

مرگ گل را در گـــلستان دلت هرگز مخواه

                                          نامی از مــن برده ای دلخسته یا وا مانده ای

شرح سرد عشق قـــــاسم از تو میباید نوشت

                                          یک نگاه بر خود نما تنهای تنهـــــا مانده ای

               قــــــــــــاسم رنجبـــــــــــــــــــر   *17/7/1392* 


دل-زخمی دل-زخمی دل-زخمی دل-زخمی دل-زخمی امتیاز : 74 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 03 آبان 1392 ساعت: 21:14 بازدید: 53 نویسنده: قاسم رنجبر

من از چشمان تو درسی به رنگ تار نمی دیدم

                                      شراب ارغوان دیـــــدم به دســت یار نمی دیدم

دلت آیینه ی من بـود زمــــانی دورترازامروز

                                     تماشای رخم در تـو چـــــنان رخسار نمی دیدم

به طاق گیسوان خود نــــکش عطر گل تحسین

                                     تمام عشق این دنـــــــیا در این بازار نمی دیدم

عبادت میکنم یک شـــب به نـــام درد و تنهایی

                                   وضو گیرم به اشک چشم و این دیدار نمی دیدم

                  بگیر قاسم سراغ عشق تو از تـــنهایی یک دل

                 نویسم با دلی غمگــین دل خونـخوار نمی دیدم

                  قـــــــــــــــــــاسم رنجبــــــــــــــــــــــــــر


عبادت عبادت عبادت عبادت عبادت امتیاز : 95 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 03 آبان 1392 ساعت: 21:10 بازدید: 46 نویسنده: قاسم رنجبر

در منظر چشــمت نـگـاهـــــي بس روا باشد

                       صداي گريه هاي مــن  هــــمــيشه بي صدا باشد

به دست آن كمان ابـــــرو شـده زخمي دلم امروز

                      كه اين زخم دلم شــــــايد بـه آه و اشـــك شفا باشد

شب تاريـــك و تــــنهايي شـده مـــحرم ز اسرارم

                      تمام حرف دل در شب, كــه يـــارب, يا خدا باشد

سكوتم خودهزارحرف است به زيرسايه ي اشكم

                      كه چشم سرخ و رنگ زرد ، سفيدي مو نما باشد

قدم بر اين دلـــم بـــنما بــبــيــن ايــا اميدي هست

                       شفا بـــخــش دلــم شــايـــد نــگـاهي از شما باشد

            به روي دفــــتـر اشـــــكم نــــوشتم با خطي از آه

            که قـــــاسم عاشقی دیـــــگر شکسته از جفا باشد

                   قـــــــــــــــاسم رنجبـــــــــــــــــــــر  

 


دفتر-اشکم دفتر-اشکم دفتر-اشکم دفتر-اشکم دفتر-اشکم امتیاز : 86 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 03 آبان 1392 ساعت: 21:07 بازدید: 58 نویسنده: قاسم رنجبر

شاید که به غـــــیــــر از من آواره و گریان نیست

                               در گوشه ی قـــــلـــــب مــن جز نام بیابان نیست

باد ســــــــحری گــــفـــــتــا در بـاغ دلت گل بود

                               عادت کنی بر شـــمـــعی شــمع رخ یاران نیست

داغـــــــــت نــــشود کــــهنه بـا رفــتن او از دل

                              کاش درد دلم گــــویم بـــر آنـــکه پریشان نیست

باران بزند بــــــــر مـــن شلاقــی ز رعد خویش

                             شمع رخ ایـــــن مــــحــفل خاموشی باران نیست

عـــشق مـــن و پــــس دادی آن را به که بسپارم

                             باز فصل خــــــزان آمـــد رنگی ز بهاران نیست

خاطر نشود غـــمــگــیــن از ایــــن همه بد گویی

                            رفتن به نماز عــــــشــــق نیت همه یکسان نیست

حــــرف گل ایــــن بــــاغ است آهنگ جرس آمد

                            بازی که شود آخر مـــرگ است که نمایان نیست

من مست رخ یــــــارم در کــــــوچــــه ی تنهایی

                            قاسم سخن از دل گفت حرفی که چو آسان نیست

                             قـــــــــاسم رنجبــــــــــــر 


نماز-عشق نماز-عشق نماز-عشق نماز-عشق نماز-عشق امتیاز : 80 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 03 آبان 1392 ساعت: 21:01 بازدید: 79 نویسنده: قاسم رنجبر

رخ از رخساره ات دیگر  نكن دامي براي من

                    كه بي رخساره من مـستم كجا جامي براي من

به دام زلف تو هرگــز نمي افتد دگـــر اين دل

                    تو بودي آرزوي من نــه بد نـــــامي براي من

دگر جور و جــفاي تــــو شده تكرار برای دل

                    نمی گویم دگر از تو چـــو نـــاکـامی برای من

دگر یادت نخواهم کرد فـــراموش میکنم نامت

                    نبودی بر دل تنگم چو فـــــرجـــامی برای من

          دگر قاسم نخواهد گفت که تودرقلب من هستی

          برای لحظه ی آخــــر تـــو بی نامی برای من

                قــــــــــــــاسم رنجبــــــــــــــــــــــــر

 

 


دام-زلف دام-زلف دام-زلف دام-زلف دام-زلف امتیاز : 104 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 03 آبان 1392 ساعت: 20:58 بازدید: 71 نویسنده: قاسم رنجبر

ای نازنین پــــــــرسیده ام گفتند از اینجا رفته ای

                                     من با خودم گفـــتـــم که تو ،از دار دنیا رفته ای

با چشمی پـــــــر اشک و دلی مملو ز دلتنگی تو  

                                      با اندکی تاخیر من ، گـــــفتند که بی ما رفته ای

آخر به آغوش می کشم مــــن خاک سرد زندگی

                                       از دور تماشا می کــــنم دورتر ز فردا رفته ای

با یادگارت نزد مـــــن بـــوی تو را حس میکنم

                                       گریه کنم در یاد تو افـــــسوس که تنها رفته ای

ای نازنین بنما نظریک شب بــه خواب من بیا

                                        با من بگو ای نازنین یک جـــای زیبا رفته ای

قاسم بگفت از عشق خود در ناله ها ی عاشقی

                                        بنگر به موج عشق من شــاید به دریا رفته ای

                     قــــــــــــــــاسم رنجبــــــــــــــــر

 

 

     


دار-دنیا دار-دنیا دار-دنیا دار-دنیا دار-دنیا امتیاز : 88 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 03 آبان 1392 ساعت: 20:56 بازدید: 115 نویسنده: قاسم رنجبر

              نه امــــیدی به تـــــــو دارم نه به تو امیدوارم

                                            که به جشن عشق با تو من دلی شکسته دارم

              دل من شکسته ای تـــــــو ،نکنم یاد تو هرگز

                                            نه دگر شوقی ز دیـــدار نه به تو نامه نگارم

              تو زدی آتش کیـــــنه بــــه دل شکسته ی من

                                            که به راه عشق با تو چو ســیه شد روزگارم

              نه من از عشق تو گویم نه دگر عشق منی تو

                                           تو شدی عبرت تاریک به تبـــاهی ات سپارم

             این دل شکسته ی من به کمند زلف خود پوش

                                          که نماز عشق و قــــاسم به خیـــــال تو گذارم

 


عبرت- عبرت- عبرت- عبرت- عبرت- امتیاز : 84 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 03 آبان 1392 ساعت: 20:52 بازدید: 106 نویسنده: قاسم رنجبر

بگو عـــهدی که تـــو بستی هنوز رنگ وفا دارد

                                          دلم شاد وخـــودم غــــمگین حکــــایتها جدا دارد

اگر قلب ودلـــم خـــواهــی بدان هردوبیاد توست

                                          چرا من را رهـــــا کردی نگو بی من صفا دارد

رسانم خود به آن دریا که موجش از تو میخواند

                                          زنم فریاد که ای ساحل نمک بر زخم صدا دارد

دلم را غرق درخون کرد سخنهایی ا زاین مردم

                                          کشد نیش زبــــانــهایی که خــــطی از شما دارد

مکن گلدان عشق من ز بی آبـی تو هردم خشک

                                          سرای دل نکن ویـــران اگــــر این دل سرا دارد

اگر سرو چـــمن هستــی چرا این دل شکستی تو

                                         چو  قاسم گریه میکرد و بگفت این دل خدا دارد

                                  *قـــــــــــــاسم رنجبـــــــــــــر*


گلدان-عشق گلدان-عشق گلدان-عشق گلدان-عشق گلدان-عشق امتیاز : 77 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 03 آبان 1392 ساعت: 20:49 بازدید: 182 نویسنده: قاسم رنجبر

مي نويسم از گـذشته از همان اقـــــبــــال و بختم

                              كه چگونه سرنـــــوشتم بـــــــنوشت خیال سختم  

مينويسم از سـتــــــاره كـــــه چراغ آسمان است

                              به شب من نــگون بــــخت بــــنــگر سياه رختم

مي نويسم از شقـــايـــق كه به مرگ نرگس آمد

                              در بهاري سبز و خــــرم همه ی  زندگي باختم

مي نويسم از حــرارت گرمي عشق و وصالي

                              من بدان زندگي سخت كه فقط سوختم و ساختم

             مي نويسم از زمــــاني كه دگر شعري نجوشيد

              تن بي روح تو قــــــاسم چو سرود غم نواختم

             *قـــــــــــــــــاسم رنجبـــــــــر*2/4/1391*

 


مرگ-نرگس مرگ-نرگس مرگ-نرگس مرگ-نرگس مرگ-نرگس امتیاز : 63 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 03 آبان 1392 ساعت: 20:46 بازدید: 164 نویسنده: قاسم رنجبر

گلستان خـــــيال مـــن پــــر از گلهاي فرسوده

                        وفاداري دراين دوران فقط فكري است بيهوده

نوشتم نـــامه اي از دل بـــه اشك پاك چشمانم

                        فرستادم بــــه ســـوي اوخــــيالم محرمم  بوده

در آن نامه نــــوشتم من بيا اي اشك گونه خيز

                        كه این دلدار قــــلب من چگونه بی من آسوده

شده روزهای مــن تاریک برایم آخرت گشته

                        به پای دفتر عــــشقم چه کس امضاء بفرموده

           تو کشتی قــــاسمت آخر به آن زخم زبانهایت

           نمودی دست خــــود آخربه خون عشق آلوده

               قــــــــــــــــاسم رنجبـــــــــــــــــــــر  


دفتر-عشقم دفتر-عشقم دفتر-عشقم دفتر-عشقم دفتر-عشقم امتیاز : 91 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 03 آبان 1392 ساعت: 20:44 بازدید: 48 نویسنده: قاسم رنجبر

شرح دل تو گویـــــم دانـــــم کـه بیقرار است

                                       آن رنج و این جـدایی تـــقــدیر روزگار است

  کوچ قــبــایل آمــــــد شـــــد وقـــت رفتن ما

                                        هر عـــــلت نرفتن حــــــرفی ز مانگار است

 با آب چشم خـــــــــود مــــــن درد دلم نوشتم

                                       درد من شـــکسته چــــــون دانه بیشمار است

با آن گل شکـــــفته عـــطـــرش دوباره پیچید

                                       در این شـــب سیــــاهی فکرم فقط نگار است

صد آفـــــرین بگفتم بــــــر عهدی که شکستی

                                       دلبر که عشق دل نیست صیاد بی شکار است

درس نظـــر تمـام شد فکـری به حال خود کن

                                       شرح گــــــلی که گفتم در نامه ای به یار است

                      دردی کــــــه مــن کـــشیدم گویا که قسمتم بود

                      بر قـسمی کـــــه خــورده قاسم چو پایدار است

                                قـــــــــــاسم رنجبــــــــــــــر 


قسم قسم قسم قسم قسم امتیاز : 75 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 03 آبان 1392 ساعت: 20:41 بازدید: 48 نویسنده: قاسم رنجبر

ساقی امـــشــب قــدحی ریز که آهسته روم

                                               نکنم فــکر غـــــــم خویش چو دلخسته روم

بروم گوشــــــه ی مــیــخــانــه دعایی بکنم

                                               نگذار با دل خــــــونــیــــن من دلبسته روم

درد دلهای خــودم گــــویـــــم بـا ساقی خود

                                               با دل خـــالی از ایـــن غمکده بـنشسته روم

خواب خــوش از من مسکین بـه یغما بردند

                                               حالی از غم زده بر قامت و بـی رسته روم

                      قـــاسم از خاطره ی خوش ننویـسد به غزل

                     آخر از آن دل تــــــو بــا دل بــشکسته روم

                       قـــــــــــــــاسم رنجبـــــــــــــــــــــــــر

 


مسکین مسکین مسکین مسکین مسکین امتیاز : 111 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 03 آبان 1392 ساعت: 20:32 بازدید: 49 نویسنده: قاسم رنجبر

بهر آزردن ایـــــــن دل به کــجا خواهی رفت

                                          که شوی باد خزان و بــــــه صبا خواهی رفت

شرح و حال من ســـــرگشته به ایــــام تو بود

                                            بر حذر باش که بــی من به جفا خواهی رفت

کوچ دل در حـــرم یار تو آزار نمی باید کرد

                                             شوق پـــرواز به آن سمت خطا خواهی رفت

با رقــــیبان تو مـــگو هیچ سخنی از غم من

                                              که تو با غصه از این منزل ما خواهی رفت

تو چــــنان باش کــــــه بعد از غم ایام فراق

                                              خوش نمی بود  که آخر به فنا خواهی رفت

                      قـــــــاسم از بردن آن نامه به دادگاه رقیب

                   خوش مــیندیش که آهی به صفا خواهی رفت                                  قــــــــــــــــــاسم رنجبــــــــــــــــــــــــــــر   


کوچ-دل کوچ-دل کوچ-دل کوچ-دل کوچ-دل امتیاز : 46 دیدگاه(0)


تاریخ: پنجشنبه 02 آبان 1392 ساعت: 23:31 بازدید: 66 نویسنده: قاسم رنجبر

دل بـــریـــدی از مــن ودلـــبستگی از یاد رفت

                            عشق من چـــون شمع بود و در مسیر باد رفت

دشمنم از روبرو خنجر کشیدو آشنا ازپشت سر

                              در سکوت باید گریست ،تا آسمان فریاد رفت

آن  تماشای رخـت بـــــا زخم خنجر شد یکی

                               همزمان با عشق تــــو آن روزگار شاد رفت

عشق تو انداخت مرا در کـــــنج زندان قفس

                               یاد من در آن قفس از خــــــاطر صیاد رفت  

با تن خسته ز تو در این قـــفس جان میدهم

                                 قاسم از راهی برفت که قبل آن فرهاد رفت  

             قـــــــــــــــاسم رنجبــــــــــــــــــــــر

 


در-مسیر-باد در-مسیر-باد در-مسیر-باد در-مسیر-باد در-مسیر-باد امتیاز : 71 دیدگاه(0)

صفحات مطالب
1

آرشیو


صفحات مستقل

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر
 • حکایت مردی و مردانگی
 • حکایت ظلم خان بر رعیت
 • تک بیتی ها ی رنجبر
 • تک بیتی های رنجبر
 • دوبیتی های رنجبر(1)
 • دوبیتی های رنجبر(2)
 • دو بیتی های رنجبر(3)
 • دوبیتی های رنجبر(4)
 • دوبیتی های رنجبر(5)
 • دوبیتی های رنجبر(6)
 • دوبیتی های رنجبر(11)
 • دوبیتی های رنجبر (7)
 • دوبیتی های رنجبر 8
 • دوبیتی های رنجبر(9)
 • دو بیتی های رنجبر(10)
 • بی زبون و لطیفه های آن
 • شعر سلام بر ایج
 • وصف نگار
 • کلمات اصیل ایجی حرف((( آ )))
 • کلمات اصیل ایجی (((حرف ب )))
 • کلمات اصیل دایجی حرف ((( ش )))
 • کلمات اصیل ایجی حرف پ
 • کلمات اصیل ایجی حرف ف
 • کلمات اصیل ایجی حرف ق
 • عکس قلب
 • ذرت بلا ل ایجی
 • حرف ص از کلمات اصیل ایجی
 • کلمات اصیل ایج حرف ت
 • اعضاء بدن به زبان اصیل ایجی
 • چندی از بزرگان ایج
 • کلمات اصیل ایجی به صورت شعر
 • اندکی پس از مرگ
 • شعر طنز ( جا شیر )

 • درباره وب


  اشعار کامل قاسم رنجبر که شامل (غزل)(دوبیتی)(تک بیتی)(قصیده)(طنز)(وکلمات اصیل ایج)(اطلاعات و عکس در مورد ایج)


  :: کلیه حقوق این سایت متعلق به قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر می باشد ::

  قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

  قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

  بلاگ وب

  سرویس وبلاگ نویسی بلاگ وب