قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر
قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

جستجوی مطالب

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

موضوعات


پیوند های مفید


منوی اصلیتاریخ: پنجشنبه 10 مهر 1393 ساعت: 15:46 بازدید: 199 نویسنده: قاسم رنجبر

     

         ساده و ساکت

 

                                           غزلی از دفتر دلتنگی

                                                                     در ادامه مطلبموضوعات:غزلیات ,
ساده-و-ساکت- ساده-و-ساکت- ساده-و-ساکت- ساده-و-ساکت- ساده-و-ساکت- امتیاز : 545 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 23 فروردین 1393 ساعت: 10:05 بازدید: 117 نویسنده: قاسم رنجبر

                         

                          

          کاش می شد ...

 

                                                 غزلی از دفتر دلتنگی

                                                                                         در ادامه مطلب

 

 موضوعات:غزلیات ,
کاش-می-شد... کاش-می-شد... کاش-می-شد... کاش-می-شد... کاش-می-شد... امتیاز : 297 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: سه شنبه 17 فروردین 1389 ساعت: 15:06 بازدید: 143 نویسنده: قاسم رنجبر

                             

                                  

         یاد ثریا

 

                                                غزلی از دفتر دلتنگی

                                                                          در ادامه مطلبموضوعات:غزلیات ,
یاد-ثریا- یاد-ثریا- یاد-ثریا- یاد-ثریا- یاد-ثریا- امتیاز : 426 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: سه شنبه 27 اسفند 1392 ساعت: 00:52 بازدید: 238 نویسنده: قاسم رنجبر

                  

                               

                                                                             فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

 

                  یکرنگی

                                 

                                           غزلی از دفتر دلتنگی 

                                             در ادامه مطلب 

                        

    موضوعات:غزلیات ,
یکرنگی یکرنگی یکرنگی یکرنگی یکرنگی امتیاز : 492 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: دوشنبه 21 دی 1388 ساعت: 08:43 بازدید: 146 نویسنده: قاسم رنجبر

 

                                                                             فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

 

                              

             سکوت

 

                                                     غزلی از دفتر دلتنگی

                                                                              در ادامه مطلبموضوعات:غزلیات ,
سکوت سکوت سکوت سکوت سکوت امتیاز : 440 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392 ساعت: 23:22 بازدید: 173 نویسنده: قاسم رنجبر

 

                                                                             فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

 

                              غرامت 

                                                                         غزلی دیگر از دفتر دلتنگی 

                                                                            درادامه مطلب بخوانید                      موضوعات:غزلیات ,
غرامت غرامت غرامت غرامت غرامت امتیاز : 532 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392 ساعت: 23:14 بازدید: 187 نویسنده: قاسم رنجبر

                                    

                                               یاد بود

 

                                     غزلی از دفتر دلتنگی 

                                        در ادامه مطلب

 

    

 موضوعات:غزلیات ,
غزل-یاد-بود غزل-یاد-بود غزل-یاد-بود غزل-یاد-بود غزل-یاد-بود امتیاز : 299 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 19 بهمن 1392 ساعت: 08:39 بازدید: 118 نویسنده: قاسم رنجبر

                                             

                       نسیم

 

                                 غزلی از دفتر دلتنگی

 

                                                                      در ادامه مطلب

    

 

 موضوعات:غزلیات ,
نسیم نسیم نسیم نسیم نسیم امتیاز : 316 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392 ساعت: 22:53 بازدید: 132 نویسنده: قاسم رنجبر

                                          

           فانوس

                                              غزلی ار دفتر دلتنگی

                                                    در ادامه مطلبموضوعات:غزلیات ,
فانوس فانوس فانوس فانوس فانوس امتیاز : 337 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392 ساعت: 22:43 بازدید: 182 نویسنده: قاسم رنجبر

                                           

                بی زبان

 

                                                  غزلی از دفتر دلتنگی 

                                                      در ادامه مطلب

 

 موضوعات:غزلیات ,
بی-زبان بی-زبان بی-زبان بی-زبان بی-زبان امتیاز : 451 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392 ساعت: 22:37 بازدید: 161 نویسنده: قاسم رنجبر

                       

                         

              خاموش 

 

                               غزلی از دفتر دلتنگی

                                    در ادامه مطلب  موضوعات:غزلیات ,
خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش امتیاز : 352 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392 ساعت: 22:19 بازدید: 180 نویسنده: قاسم رنجبر

                                    نفرین

 

                                           غزلی از دفتر دلتنگی 

                                                                                در ادامه مطلب

 موضوعات:غزلیات ,
نفرین- نفرین- نفرین- نفرین- نفرین- امتیاز : 562 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392 ساعت: 22:09 بازدید: 212 نویسنده: قاسم رنجبر

                       

                        آخر عشق

                               

                                   غزلی از دفتر دلتنگی 

                                                           در ادامه مطلبموضوعات:غزلیات ,
آخر-عشق- آخر-عشق- آخر-عشق- آخر-عشق- آخر-عشق- امتیاز : 428 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392 ساعت: 09:01 بازدید: 161 نویسنده: قاسم رنجبر

           دل پوسیده

                                          غزلی از دفتر دلتنگی

                                             در ادامه مطلب

 

   موضوعات:غزلیات ,
دل-پوسیده- دل-پوسیده- دل-پوسیده- دل-پوسیده- دل-پوسیده- امتیاز : 628 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: دوشنبه 14 بهمن 1392 ساعت: 22:08 بازدید: 202 نویسنده: قاسم رنجبر

              بازنده

 

                               غزلی از دفتر دلتنگی

                                  در ادامه مطلب موضوعات:غزلیات ,
بازنده بازنده بازنده بازنده بازنده امتیاز : 368 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: پنجشنبه 10 بهمن 1392 ساعت: 02:13 بازدید: 204 نویسنده: قاسم رنجبر

         نماز عشق 

 

                             غزلی از دفتر دلتنگی 

                                        در ادامه مطلبموضوعات:غزلیات ,
نماز-عشق نماز-عشق نماز-عشق نماز-عشق نماز-عشق امتیاز : 410 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: پنجشنبه 10 بهمن 1392 ساعت: 02:06 بازدید: 205 نویسنده: قاسم رنجبر

   

   

              دلگیرم

 

                                 غزلی از دفتر دلتنگی

                                   در ادامه مطلبموضوعات:غزلیات ,
دلگیرم دلگیرم دلگیرم دلگیرم دلگیرم امتیاز : 407 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: پنجشنبه 10 بهمن 1392 ساعت: 02:01 بازدید: 329 نویسنده: قاسم رنجبر

حور توي

 

غزلی از دفتر دلتنگی 

در ادامه مطلب موضوعات:غزلیات ,
حور-تویی حور-تویی حور-تویی حور-تویی حور-تویی امتیاز : 577 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: یکشنبه 19 آبان 1392 ساعت: 13:06 بازدید: 214 نویسنده: قاسم رنجبر

           دفتر شعر

 

                                      غزلی از دفتر دلتنگی

                                               در ادامه مطلب موضوعات:غزلیات ,
دفتر-شعر- دفتر-شعر- دفتر-شعر- دفتر-شعر- دفتر-شعر- امتیاز : 441 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: یکشنبه 19 آبان 1392 ساعت: 08:01 بازدید: 140 نویسنده: قاسم رنجبر

                   جادو

                       غزلی از دفتر دلتنگی

                          در ادامه مطلب

×××××××××××قـــــــــــــاسم رنجبــــــــــــر×××××××××××  موضوعات:غزلیات ,
جادو جادو جادو جادو جادو امتیاز : 302 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 18 آبان 1392 ساعت: 12:50 بازدید: 232 نویسنده: قاسم رنجبر

          خــــانـــــه بـــه دوش

                                 غزلی از دفتر دلتنگی 

                                   در ادامه مطلب

 موضوعات:غزلیات ,
خانه-به-دوش خانه-به-دوش خانه-به-دوش خانه-به-دوش خانه-به-دوش امتیاز : 602 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 31 تیر 1391 ساعت: 23:46 بازدید: 161 نویسنده: قاسم رنجبر

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

                             

            یاقوت

غزلی از دفتر دلتنگی 

در ادامه مطلب

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازموضوعات:غزلیات ,
یاقوت یاقوت یاقوت یاقوت یاقوت امتیاز : 498 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب
1

آرشیو


صفحات مستقل

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر
 • حکایت مردی و مردانگی
 • حکایت ظلم خان بر رعیت
 • تک بیتی ها ی رنجبر
 • تک بیتی های رنجبر
 • دوبیتی های رنجبر(1)
 • دوبیتی های رنجبر(2)
 • دو بیتی های رنجبر(3)
 • دوبیتی های رنجبر(4)
 • دوبیتی های رنجبر(5)
 • دوبیتی های رنجبر(6)
 • دوبیتی های رنجبر(11)
 • دوبیتی های رنجبر (7)
 • دوبیتی های رنجبر 8
 • دوبیتی های رنجبر(9)
 • دو بیتی های رنجبر(10)
 • بی زبون و لطیفه های آن
 • شعر سلام بر ایج
 • وصف نگار
 • کلمات اصیل ایجی حرف((( آ )))
 • کلمات اصیل ایجی (((حرف ب )))
 • کلمات اصیل دایجی حرف ((( ش )))
 • کلمات اصیل ایجی حرف پ
 • کلمات اصیل ایجی حرف ف
 • کلمات اصیل ایجی حرف ق
 • عکس قلب
 • ذرت بلا ل ایجی
 • حرف ص از کلمات اصیل ایجی
 • کلمات اصیل ایج حرف ت
 • اعضاء بدن به زبان اصیل ایجی
 • چندی از بزرگان ایج
 • کلمات اصیل ایجی به صورت شعر
 • اندکی پس از مرگ
 • شعر طنز ( جا شیر )

 • درباره وب


  اشعار کامل قاسم رنجبر که شامل (غزل)(دوبیتی)(تک بیتی)(قصیده)(طنز)(وکلمات اصیل ایج)(اطلاعات و عکس در مورد ایج)


  :: کلیه حقوق این سایت متعلق به قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر می باشد ::

  قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

  قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

  بلاگ وب

  سرویس وبلاگ نویسی بلاگ وب