قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر
قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

جستجوی مطالب

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

موضوعات


پیوند های مفید


منوی اصلیتاریخ: یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 ساعت: 23:39 بازدید: 11 نویسنده: قاسم رنجبر

                        عکس یادگاری

 

           نه من خواهم دگر داشت با تو کاری

                           نه صاحب دار نه صاحب اختیاری

            نه بر بازو    زنم    نقش    رخ    تو

                             نه فیلم دارم نه عکس یادگاریموضوعات:غزلیات ,
عکس-یادگاری عکس-یادگاری عکس-یادگاری عکس-یادگاری عکس-یادگاری امتیاز : 15 دیدگاه(0)


تاریخ: یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 ساعت: 23:26 بازدید: 13 نویسنده: قاسم رنجبر

                                     دوبیتی

           منظور

        از دفتر دلتنگی هشتمموضوعات:غزلیات ,
منظور منظور منظور منظور منظور امتیاز : 20 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 ساعت: 20:37 بازدید: 9 نویسنده: قاسم رنجبر

نه گریانم نه خوشحالم نه بهتر

نه بالاتر نه هستم از تو کمتر

نه این دل با تو دارد آرزویی

نه من خان زاده ام نه تو کلانترموضوعات:غزلیات ,
خان-زاده- خان-زاده- خان-زاده- خان-زاده- خان-زاده- امتیاز : 27 دیدگاه(0)


تاریخ: چهارشنبه 06 آبان 1394 ساعت: 17:00 بازدید: 124 نویسنده: قاسم رنجبر

              بی خبر

                                غزلی از دفتر دلتنگی 

             در ادامه مطلب می توانید این غزل را بخوانیدموضوعات:غزلیات ,
غزل-بی-خبر غزل-بی-خبر غزل-بی-خبر غزل-بی-خبر غزل-بی-خبر امتیاز : 138 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: چهارشنبه 06 آبان 1394 ساعت: 15:48 بازدید: 78 نویسنده: قاسم رنجبر

                                           

                   سجده گاه قسمت

 

                                                 غزلی از دفتر دلتنگی 

                                        برای خواندن غزل به ادامه مطلب بروید 

 

 

 موضوعات:غزلیات ,
غزل-سجده-گاه-قسمت غزل-سجده-گاه-قسمت غزل-سجده-گاه-قسمت غزل-سجده-گاه-قسمت غزل-سجده-گاه-قسمت امتیاز : 263 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: پنجشنبه 10 مهر 1393 ساعت: 15:46 بازدید: 191 نویسنده: قاسم رنجبر

     

         ساده و ساکت

 

                                           غزلی از دفتر دلتنگی

                                                                     در ادامه مطلبموضوعات:غزلیات ,
ساده-و-ساکت- ساده-و-ساکت- ساده-و-ساکت- ساده-و-ساکت- ساده-و-ساکت- امتیاز : 419 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 23 فروردین 1393 ساعت: 10:05 بازدید: 112 نویسنده: قاسم رنجبر

                         

                          

          کاش می شد ...

 

                                                 غزلی از دفتر دلتنگی

                                                                                         در ادامه مطلب

 

 موضوعات:غزلیات ,
کاش-می-شد... کاش-می-شد... کاش-می-شد... کاش-می-شد... کاش-می-شد... امتیاز : 265 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: سه شنبه 17 فروردین 1389 ساعت: 15:06 بازدید: 139 نویسنده: قاسم رنجبر

                             

                                  

         یاد ثریا

 

                                                غزلی از دفتر دلتنگی

                                                                          در ادامه مطلبموضوعات:غزلیات ,
یاد-ثریا- یاد-ثریا- یاد-ثریا- یاد-ثریا- یاد-ثریا- امتیاز : 385 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: سه شنبه 27 اسفند 1392 ساعت: 00:52 بازدید: 227 نویسنده: قاسم رنجبر

                  

                               

                                                                             فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

 

                  یکرنگی

                                 

                                           غزلی از دفتر دلتنگی 

                                             در ادامه مطلب 

                        

    موضوعات:غزلیات ,
یکرنگی یکرنگی یکرنگی یکرنگی یکرنگی امتیاز : 362 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: دوشنبه 21 دی 1388 ساعت: 08:43 بازدید: 141 نویسنده: قاسم رنجبر

 

                                                                             فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

 

                              

             سکوت

 

                                                     غزلی از دفتر دلتنگی

                                                                              در ادامه مطلبموضوعات:غزلیات ,
سکوت سکوت سکوت سکوت سکوت امتیاز : 425 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392 ساعت: 23:22 بازدید: 168 نویسنده: قاسم رنجبر

 

                                                                             فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

 

                              غرامت 

                                                                         غزلی دیگر از دفتر دلتنگی 

                                                                            درادامه مطلب بخوانید                      موضوعات:غزلیات ,
غرامت غرامت غرامت غرامت غرامت امتیاز : 437 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392 ساعت: 23:14 بازدید: 181 نویسنده: قاسم رنجبر

                                    

                                               یاد بود

 

                                     غزلی از دفتر دلتنگی 

                                        در ادامه مطلب

 

    

 موضوعات:غزلیات ,
غزل-یاد-بود غزل-یاد-بود غزل-یاد-بود غزل-یاد-بود غزل-یاد-بود امتیاز : 284 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 19 بهمن 1392 ساعت: 08:39 بازدید: 113 نویسنده: قاسم رنجبر

                                             

                       نسیم

 

                                 غزلی از دفتر دلتنگی

 

                                                                      در ادامه مطلب

    

 

 موضوعات:غزلیات ,
نسیم نسیم نسیم نسیم نسیم امتیاز : 301 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392 ساعت: 22:53 بازدید: 128 نویسنده: قاسم رنجبر

                                          

           فانوس

                                              غزلی ار دفتر دلتنگی

                                                    در ادامه مطلبموضوعات:غزلیات ,
فانوس فانوس فانوس فانوس فانوس امتیاز : 322 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392 ساعت: 22:43 بازدید: 177 نویسنده: قاسم رنجبر

                                           

                بی زبان

 

                                                  غزلی از دفتر دلتنگی 

                                                      در ادامه مطلب

 

 موضوعات:غزلیات ,
بی-زبان بی-زبان بی-زبان بی-زبان بی-زبان امتیاز : 388 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392 ساعت: 22:37 بازدید: 158 نویسنده: قاسم رنجبر

                       

                         

              خاموش 

 

                               غزلی از دفتر دلتنگی

                                    در ادامه مطلب  موضوعات:غزلیات ,
خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش امتیاز : 304 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392 ساعت: 22:19 بازدید: 177 نویسنده: قاسم رنجبر

                                    نفرین

 

                                           غزلی از دفتر دلتنگی 

                                                                                در ادامه مطلب

 موضوعات:غزلیات ,
نفرین- نفرین- نفرین- نفرین- نفرین- امتیاز : 437 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392 ساعت: 22:09 بازدید: 193 نویسنده: قاسم رنجبر

                       

                        آخر عشق

                               

                                   غزلی از دفتر دلتنگی 

                                                           در ادامه مطلبموضوعات:غزلیات ,
آخر-عشق- آخر-عشق- آخر-عشق- آخر-عشق- آخر-عشق- امتیاز : 396 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392 ساعت: 09:01 بازدید: 157 نویسنده: قاسم رنجبر

           دل پوسیده

                                          غزلی از دفتر دلتنگی

                                             در ادامه مطلب

 

   موضوعات:غزلیات ,
دل-پوسیده- دل-پوسیده- دل-پوسیده- دل-پوسیده- دل-پوسیده- امتیاز : 462 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: دوشنبه 14 بهمن 1392 ساعت: 22:08 بازدید: 177 نویسنده: قاسم رنجبر

              بازنده

 

                               غزلی از دفتر دلتنگی

                                  در ادامه مطلب موضوعات:غزلیات ,
بازنده بازنده بازنده بازنده بازنده امتیاز : 337 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: پنجشنبه 10 بهمن 1392 ساعت: 02:13 بازدید: 200 نویسنده: قاسم رنجبر

         نماز عشق 

 

                             غزلی از دفتر دلتنگی 

                                        در ادامه مطلبموضوعات:غزلیات ,
نماز-عشق نماز-عشق نماز-عشق نماز-عشق نماز-عشق امتیاز : 328 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: پنجشنبه 10 بهمن 1392 ساعت: 02:06 بازدید: 192 نویسنده: قاسم رنجبر

   

   

              دلگیرم

 

                                 غزلی از دفتر دلتنگی

                                   در ادامه مطلبموضوعات:غزلیات ,
دلگیرم دلگیرم دلگیرم دلگیرم دلگیرم امتیاز : 377 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: پنجشنبه 10 بهمن 1392 ساعت: 02:01 بازدید: 322 نویسنده: قاسم رنجبر

حور توي

 

غزلی از دفتر دلتنگی 

در ادامه مطلب موضوعات:غزلیات ,
حور-تویی حور-تویی حور-تویی حور-تویی حور-تویی امتیاز : 475 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: یکشنبه 19 آبان 1392 ساعت: 13:06 بازدید: 209 نویسنده: قاسم رنجبر

           دفتر شعر

 

                                      غزلی از دفتر دلتنگی

                                               در ادامه مطلب موضوعات:غزلیات ,
دفتر-شعر- دفتر-شعر- دفتر-شعر- دفتر-شعر- دفتر-شعر- امتیاز : 373 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: یکشنبه 19 آبان 1392 ساعت: 08:01 بازدید: 131 نویسنده: قاسم رنجبر

                   جادو

                       غزلی از دفتر دلتنگی

                          در ادامه مطلب

×××××××××××قـــــــــــــاسم رنجبــــــــــــر×××××××××××  موضوعات:غزلیات ,
جادو جادو جادو جادو جادو امتیاز : 251 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 18 آبان 1392 ساعت: 12:50 بازدید: 226 نویسنده: قاسم رنجبر

          خــــانـــــه بـــه دوش

                                 غزلی از دفتر دلتنگی 

                                   در ادامه مطلب

 موضوعات:غزلیات ,
خانه-به-دوش خانه-به-دوش خانه-به-دوش خانه-به-دوش خانه-به-دوش امتیاز : 433 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 31 تیر 1391 ساعت: 23:46 بازدید: 141 نویسنده: قاسم رنجبر

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

                             

            یاقوت

غزلی از دفتر دلتنگی 

در ادامه مطلب

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازموضوعات:غزلیات ,
یاقوت یاقوت یاقوت یاقوت یاقوت امتیاز : 348 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب
1

آرشیو


صفحات مستقل

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر
 • حکایت مردی و مردانگی
 • حکایت ظلم خان بر رعیت
 • تک بیتی ها ی رنجبر
 • تک بیتی های رنجبر
 • دوبیتی های رنجبر(1)
 • دوبیتی های رنجبر(2)
 • دو بیتی های رنجبر(3)
 • دوبیتی های رنجبر(4)
 • دوبیتی های رنجبر(5)
 • دوبیتی های رنجبر(6)
 • دوبیتی های رنجبر(11)
 • دوبیتی های رنجبر (7)
 • دوبیتی های رنجبر 8
 • دوبیتی های رنجبر(9)
 • دو بیتی های رنجبر(10)
 • بی زبون و لطیفه های آن
 • شعر سلام بر ایج
 • وصف نگار
 • کلمات اصیل ایجی حرف((( آ )))
 • کلمات اصیل ایجی (((حرف ب )))
 • کلمات اصیل دایجی حرف ((( ش )))
 • کلمات اصیل ایجی حرف پ
 • کلمات اصیل ایجی حرف ف
 • کلمات اصیل ایجی حرف ق
 • عکس قلب
 • ذرت بلا ل ایجی
 • حرف ص از کلمات اصیل ایجی
 • کلمات اصیل ایج حرف ت
 • اعضاء بدن به زبان اصیل ایجی
 • چندی از بزرگان ایج
 • کلمات اصیل ایجی به صورت شعر
 • اندکی پس از مرگ
 • شعر طنز ( جا شیر )

 • درباره وب


  اشعار کامل قاسم رنجبر که شامل (غزل)(دوبیتی)(تک بیتی)(قصیده)(طنز)(وکلمات اصیل ایج)(اطلاعات و عکس در مورد ایج)


  :: کلیه حقوق این سایت متعلق به قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر می باشد ::

  قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

  قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

  بلاگ وب

  سرویس وبلاگ نویسی بلاگ وب