قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر
قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

جستجوی مطالب

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

موضوعات


پیوند های مفید


منوی اصلیتاریخ: پنجشنبه 10 مهر 1393 ساعت: 15:46 بازدید: 196 نویسنده: قاسم رنجبر

     

         ساده و ساکت

 

                                           غزلی از دفتر دلتنگی

                                                                     در ادامه مطلبموضوعات:غزلیات ,
ساده-و-ساکت- ساده-و-ساکت- ساده-و-ساکت- ساده-و-ساکت- ساده-و-ساکت- امتیاز : 467 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 23 فروردین 1393 ساعت: 10:05 بازدید: 116 نویسنده: قاسم رنجبر

                         

                          

          کاش می شد ...

 

                                                 غزلی از دفتر دلتنگی

                                                                                         در ادامه مطلب

 

 موضوعات:غزلیات ,
کاش-می-شد... کاش-می-شد... کاش-می-شد... کاش-می-شد... کاش-می-شد... امتیاز : 287 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: سه شنبه 17 فروردین 1389 ساعت: 15:06 بازدید: 141 نویسنده: قاسم رنجبر

                             

                                  

         یاد ثریا

 

                                                غزلی از دفتر دلتنگی

                                                                          در ادامه مطلبموضوعات:غزلیات ,
یاد-ثریا- یاد-ثریا- یاد-ثریا- یاد-ثریا- یاد-ثریا- امتیاز : 406 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: سه شنبه 27 اسفند 1392 ساعت: 00:52 بازدید: 234 نویسنده: قاسم رنجبر

                  

                               

                                                                             فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

 

                  یکرنگی

                                 

                                           غزلی از دفتر دلتنگی 

                                             در ادامه مطلب 

                        

    موضوعات:غزلیات ,
یکرنگی یکرنگی یکرنگی یکرنگی یکرنگی امتیاز : 411 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: دوشنبه 21 دی 1388 ساعت: 08:43 بازدید: 145 نویسنده: قاسم رنجبر

 

                                                                             فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

 

                              

             سکوت

 

                                                     غزلی از دفتر دلتنگی

                                                                              در ادامه مطلبموضوعات:غزلیات ,
سکوت سکوت سکوت سکوت سکوت امتیاز : 440 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392 ساعت: 23:22 بازدید: 172 نویسنده: قاسم رنجبر

 

                                                                             فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

 

                              غرامت 

                                                                         غزلی دیگر از دفتر دلتنگی 

                                                                            درادامه مطلب بخوانید                      موضوعات:غزلیات ,
غرامت غرامت غرامت غرامت غرامت امتیاز : 496 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392 ساعت: 23:14 بازدید: 186 نویسنده: قاسم رنجبر

                                    

                                               یاد بود

 

                                     غزلی از دفتر دلتنگی 

                                        در ادامه مطلب

 

    

 موضوعات:غزلیات ,
غزل-یاد-بود غزل-یاد-بود غزل-یاد-بود غزل-یاد-بود غزل-یاد-بود امتیاز : 299 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 19 بهمن 1392 ساعت: 08:39 بازدید: 117 نویسنده: قاسم رنجبر

                                             

                       نسیم

 

                                 غزلی از دفتر دلتنگی

 

                                                                      در ادامه مطلب

    

 

 موضوعات:غزلیات ,
نسیم نسیم نسیم نسیم نسیم امتیاز : 316 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392 ساعت: 22:53 بازدید: 131 نویسنده: قاسم رنجبر

                                          

           فانوس

                                              غزلی ار دفتر دلتنگی

                                                    در ادامه مطلبموضوعات:غزلیات ,
فانوس فانوس فانوس فانوس فانوس امتیاز : 337 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392 ساعت: 22:43 بازدید: 181 نویسنده: قاسم رنجبر

                                           

                بی زبان

 

                                                  غزلی از دفتر دلتنگی 

                                                      در ادامه مطلب

 

 موضوعات:غزلیات ,
بی-زبان بی-زبان بی-زبان بی-زبان بی-زبان امتیاز : 412 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392 ساعت: 22:37 بازدید: 160 نویسنده: قاسم رنجبر

                       

                         

              خاموش 

 

                               غزلی از دفتر دلتنگی

                                    در ادامه مطلب  موضوعات:غزلیات ,
خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش امتیاز : 328 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392 ساعت: 22:19 بازدید: 179 نویسنده: قاسم رنجبر

                                    نفرین

 

                                           غزلی از دفتر دلتنگی 

                                                                                در ادامه مطلب

 موضوعات:غزلیات ,
نفرین- نفرین- نفرین- نفرین- نفرین- امتیاز : 482 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392 ساعت: 22:09 بازدید: 202 نویسنده: قاسم رنجبر

                       

                        آخر عشق

                               

                                   غزلی از دفتر دلتنگی 

                                                           در ادامه مطلبموضوعات:غزلیات ,
آخر-عشق- آخر-عشق- آخر-عشق- آخر-عشق- آخر-عشق- امتیاز : 413 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 بهمن 1392 ساعت: 09:01 بازدید: 160 نویسنده: قاسم رنجبر

           دل پوسیده

                                          غزلی از دفتر دلتنگی

                                             در ادامه مطلب

 

   موضوعات:غزلیات ,
دل-پوسیده- دل-پوسیده- دل-پوسیده- دل-پوسیده- دل-پوسیده- امتیاز : 525 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: دوشنبه 14 بهمن 1392 ساعت: 22:08 بازدید: 189 نویسنده: قاسم رنجبر

              بازنده

 

                               غزلی از دفتر دلتنگی

                                  در ادامه مطلب موضوعات:غزلیات ,
بازنده بازنده بازنده بازنده بازنده امتیاز : 352 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: پنجشنبه 10 بهمن 1392 ساعت: 02:13 بازدید: 203 نویسنده: قاسم رنجبر

         نماز عشق 

 

                             غزلی از دفتر دلتنگی 

                                        در ادامه مطلبموضوعات:غزلیات ,
نماز-عشق نماز-عشق نماز-عشق نماز-عشق نماز-عشق امتیاز : 361 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: پنجشنبه 10 بهمن 1392 ساعت: 02:06 بازدید: 203 نویسنده: قاسم رنجبر

   

   

              دلگیرم

 

                                 غزلی از دفتر دلتنگی

                                   در ادامه مطلبموضوعات:غزلیات ,
دلگیرم دلگیرم دلگیرم دلگیرم دلگیرم امتیاز : 392 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: پنجشنبه 10 بهمن 1392 ساعت: 02:01 بازدید: 327 نویسنده: قاسم رنجبر

حور توي

 

غزلی از دفتر دلتنگی 

در ادامه مطلب موضوعات:غزلیات ,
حور-تویی حور-تویی حور-تویی حور-تویی حور-تویی امتیاز : 514 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: یکشنبه 19 آبان 1392 ساعت: 13:06 بازدید: 212 نویسنده: قاسم رنجبر

           دفتر شعر

 

                                      غزلی از دفتر دلتنگی

                                               در ادامه مطلب موضوعات:غزلیات ,
دفتر-شعر- دفتر-شعر- دفتر-شعر- دفتر-شعر- دفتر-شعر- امتیاز : 408 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: یکشنبه 19 آبان 1392 ساعت: 08:01 بازدید: 137 نویسنده: قاسم رنجبر

                   جادو

                       غزلی از دفتر دلتنگی

                          در ادامه مطلب

×××××××××××قـــــــــــــاسم رنجبــــــــــــر×××××××××××  موضوعات:غزلیات ,
جادو جادو جادو جادو جادو امتیاز : 277 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 18 آبان 1392 ساعت: 12:50 بازدید: 231 نویسنده: قاسم رنجبر

          خــــانـــــه بـــه دوش

                                 غزلی از دفتر دلتنگی 

                                   در ادامه مطلب

 موضوعات:غزلیات ,
خانه-به-دوش خانه-به-دوش خانه-به-دوش خانه-به-دوش خانه-به-دوش امتیاز : 497 ادامه مطلب| دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 31 تیر 1391 ساعت: 23:46 بازدید: 151 نویسنده: قاسم رنجبر

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

                             

            یاقوت

غزلی از دفتر دلتنگی 

در ادامه مطلب

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازموضوعات:غزلیات ,
یاقوت یاقوت یاقوت یاقوت یاقوت امتیاز : 409 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب
1

آرشیو


صفحات مستقل

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر
 • حکایت مردی و مردانگی
 • حکایت ظلم خان بر رعیت
 • تک بیتی ها ی رنجبر
 • تک بیتی های رنجبر
 • دوبیتی های رنجبر(1)
 • دوبیتی های رنجبر(2)
 • دو بیتی های رنجبر(3)
 • دوبیتی های رنجبر(4)
 • دوبیتی های رنجبر(5)
 • دوبیتی های رنجبر(6)
 • دوبیتی های رنجبر(11)
 • دوبیتی های رنجبر (7)
 • دوبیتی های رنجبر 8
 • دوبیتی های رنجبر(9)
 • دو بیتی های رنجبر(10)
 • بی زبون و لطیفه های آن
 • شعر سلام بر ایج
 • وصف نگار
 • کلمات اصیل ایجی حرف((( آ )))
 • کلمات اصیل ایجی (((حرف ب )))
 • کلمات اصیل دایجی حرف ((( ش )))
 • کلمات اصیل ایجی حرف پ
 • کلمات اصیل ایجی حرف ف
 • کلمات اصیل ایجی حرف ق
 • عکس قلب
 • ذرت بلا ل ایجی
 • حرف ص از کلمات اصیل ایجی
 • کلمات اصیل ایج حرف ت
 • اعضاء بدن به زبان اصیل ایجی
 • چندی از بزرگان ایج
 • کلمات اصیل ایجی به صورت شعر
 • اندکی پس از مرگ
 • شعر طنز ( جا شیر )

 • درباره وب


  اشعار کامل قاسم رنجبر که شامل (غزل)(دوبیتی)(تک بیتی)(قصیده)(طنز)(وکلمات اصیل ایج)(اطلاعات و عکس در مورد ایج)


  :: کلیه حقوق این سایت متعلق به قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر می باشد ::

  قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

  قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

  بلاگ وب

  سرویس وبلاگ نویسی بلاگ وب