شعر سلام بر ایج

شعر سلام بر ایج

شعر سلام بر ایج
شعر سلام بر ایج

جستجوی مطالب

شعر سلام بر ایج

موضوعات


پیوند های مفید


منوی اصلی


شعر سلام بر ایج

 

 

سلام بر عشق دوران جوانی

سلام بر روح ،پاک و مهربانی

سلام اولـــم بـــــــاشد شهیدان

سلام برپرچم و بر خاک  ایران

سلام بر فارس و بر فارسی زبانان

سلام بر ایج و بر گنج های پنهان

سلام بر قدمت آن با چهل قرن

سلام بر بدره و آن تخت بهمن

سلام بــــــــر چشمه های اانتظارم

سلام بر  ایـــــــــــــــج ، بر زادگاهم 

سلام بــــــر کوچه های بوی کاه گل

سلام بر عـــــــطر یاس و میخک و هل

سلام بر بید مشک ، آن عطر کمیاب

سلام بــــــــر بوی نان و گندم و آب

سلام بر گــــــوشه گوشه ی همین  شهر

سلام بــــــــــر مردمـــــان نـــــیک و برتر

سلام بر آن نماد زادگاهم

دو سرو مسجد جــــــامع کنارم

سلام بر قاضی و قضات ایران

به آن دار العمان جای دلیران

ســـــلام بــــــــر مسجد سنـــــگی بدره

سلام بـــر آب پــــــــاکش جمع سفره

سلام بــــــــــــر چهار طاقی در کنارش

 سلام بر سنگ ساروج های دیوارش

سلام بر باغهای پر انارش

که رباب و چو کدرو بود بارش

سلام بر آن درخت پیر و بادام

سلام ما به ایــــــــــــــــــج باشد، مادام

سلام بر ایج و هرکس رفت و ایج دید

که ایج مصداقی است از تخت جمشید

سلام بر افتخار چهل قرنی

سلام بر ایرج و بهمن به معنی

سلام بر آن بنو ، دهنه ی گل آقا

سلام بر کوه بش بر بلکیها

سلام بر آن پیسرجون زیر آوار

سلام بر ایج ،سلام بر دشت هموار

سلام بر برف دون تا خواجه محمود

سلام بر هر دو تا پک ،هر کجا بود

سلام بر آن براق پر ز میوه

سلام بر ملکین و آن کفش گیوه

سلام بر کوه یتیم و کوه دشتک

سلام بر دهنه و لیویر و چک چک

سلام بر لایتر و و پله هایش

سلام بر نه مزاری ،مردمانش

سلام بر کوه قبله ،دشتهایش

سلام بر گردنه سبز و کوتاهش

سلام بر کوه اشکتون و نوروز

سلام بر کوه قلتان بوده مرموز

سلام بر چهل برکه ،کوه بدره

سلام و فاتحه بر هرکه مرده

سلام بر لهجه و آن گویش خواص

سلام بر کِل آن حضرت عباس (ع)

سلام بر سید نور محمد ،سید نور

سلام ما پذیرا باش تو از دور

سلام بر سید اولیا و آن محجر

سلام بر قبر پیرو سایه ی سر

سلام بر قعله ی دختر در اینجا

سلام بر نام زیبای قدمگاه

سلام بر آن مساجدهای این شهر

سلام بر ایج سلام بر شهر برتر

سلام بر ساکنان ایج امروز

سلام بر خفته گان ایج دیروز

سلام بر تجربه بر پیرمردها

سلام بر قصه ی بی بی بزرگ ها

سلام بر آن جوانان رشیدش

سلام بر بانوان بی نظیرش

سلام بر عفت و شرم و حیایش

سلام بر آن حجاب دخترانش

سلام بر محله ی پاک عربها

سلام بر محله و آن باغ میزا

سلام بر باغ نو آن باغ نخلی

سلام ما رسان بر ایج حتمی

سلام بر کارخانه برق و به اطراف

سلام بر کاسب و تجار و صراف

سلام بر مهدیه سوی خدمات  

سلام ما به روح شاد اموات

سلام بر قشر دارا و فقیران

سلام بر کارگر و استاد و بی نان

سلام بر قشر چوپان بو د و چوبدار

سلام بر آن کشاورز، انجیر و بردار

سلام بر شوفر و مردان شهردار

سلام بر افتخار ایج ،پاسدار

سلام بر انتظامات و امنی

سلام بر کادر و سرباز و به ضمنی

سلام بر قشر قصاب و به نانوا

سلام بر آشی و صبحانه ی ما

سلام بر آن معلم قشر دلسوز

سلام بر شاعران ،امروز و دیروز

سلام بر دوست شاعر قنبری نام

سلام بر شعرهای طنزی از عام

سلام بر هرکه نامش در قلم نیست

سلام بر عاشقان راه مهدیست

در آخر این سلام بر این عزیز ان

که ایج باید بسازیم با دل و جان

 

شعر سلام بر ایج سروده ی قاسم رنجبر   

 

 

شعر سلام بر ایج سروده ی قاسم رنجبر   


آرشیو


صفحات مستقل

شعر سلام بر ایج
 • حکایت مردی و مردانگی
 • حکایت ظلم خان بر رعیت
 • تک بیتی ها ی رنجبر
 • تک بیتی های رنجبر
 • دوبیتی های رنجبر(1)
 • دوبیتی های رنجبر(2)
 • دو بیتی های رنجبر(3)
 • دوبیتی های رنجبر(4)
 • دوبیتی های رنجبر(5)
 • دوبیتی های رنجبر(6)
 • دوبیتی های رنجبر(11)
 • دوبیتی های رنجبر (7)
 • دوبیتی های رنجبر 8
 • دوبیتی های رنجبر(9)
 • دو بیتی های رنجبر(10)
 • بی زبون و لطیفه های آن
 • شعر سلام بر ایج
 • وصف نگار
 • کلمات اصیل ایجی حرف((( آ )))
 • کلمات اصیل ایجی (((حرف ب )))
 • کلمات اصیل دایجی حرف ((( ش )))
 • کلمات اصیل ایجی حرف پ
 • کلمات اصیل ایجی حرف ف
 • کلمات اصیل ایجی حرف ق
 • عکس قلب
 • ذرت بلا ل ایجی
 • حرف ص از کلمات اصیل ایجی
 • کلمات اصیل ایج حرف ت
 • اعضاء بدن به زبان اصیل ایجی
 • چندی از بزرگان ایج
 • کلمات اصیل ایجی به صورت شعر
 • اندکی پس از مرگ
 • شعر طنز ( جا شیر )

 • درباره وب


  اشعار کامل قاسم رنجبر که شامل (غزل)(دوبیتی)(تک بیتی)(قصیده)(طنز)(وکلمات اصیل ایج)(اطلاعات و عکس در مورد ایج)


  :: کلیه حقوق این سایت متعلق به شعر سلام بر ایج می باشد ::

  شعر سلام بر ایج

  شعر سلام بر ایج

  بلاگ وب

  سرویس وبلاگ نویسی بلاگ وب