کلمات اصیل ایجی حرف پ

کلمات اصیل ایجی حرف پ

کلمات اصیل ایجی  حرف  پ
کلمات اصیل ایجی  حرف  پ

جستجوی مطالب

کلمات اصیل ایجی  حرف  پ

موضوعات


پیوند های مفید


منوی اصلی


کلمات اصیل ایجی حرف پ

                                                                                                حرف  {{{{    پ  }}}}}

                                                                                                                        فرهنگ لغت ایج

{{{{{{{{{{{{{قاسم رنجبر }}}}}}}}}}}}}}}

پِلَه پِلَه :::به معنی تنبلی کردن ودل به کار ندادن

پشخوره آوردن ::::به کندن زمین توسط پرندگان برای یافتن غذا

پِشک:::به فضولات گوسفند اتلاق میشود

پِشکل :::به معنی فضولات گوسفند گفته میشود

پَخشه:::به معنی پشه

پَخشه :::به معنی در هم بودن و به اطراف ریختن چیزی می گویند

پَخمه:::به معنی بی خیال است

پخته :::به معنی با تجربه در کاری می گویند

پخش و پوشور:::به اطراف ریختن چیزی را گویند

      {{قاسم رنجبر }}}}}{{حرف پ از فرهنگ لغت ایج }}

پَه چه:::به معنی مگر نه به کار میرود

گرد آورنده :::::قاسم رنجبر

پوکید:::به مهنی ترکید

پُکن ::::به معنی پاره کرد

پُکن :::به معنی سر رفتن آب یا آن سد جلو آب خراب شدن را گویند

پُلُقید:::به معنی فرو رفتگی یا بر آمدگی در چیزی را شامل میشود

پُلق پُلق ::::به صدای جوشیدن آب گویند

پُلتوک زد :::به معنی فریب داد

پو کول :::به معنی کور اتلاق میشود

گرد آورنده قاسم رنجبر

پی کول :::به زحمت افتادن کسی از چیزی را گویند

پی کول آورده ::::به معنی چشمهایش کور شده اند

پِک ::نام کوهی در در شمال شرقی ایج که به پک بالا و پک پایین شهرت گرفته است

پُکی :::به معنی به یکباره خندیدن گویند

پَخل ::::به کاه باقی مانده از گندم و جو گویند

پاشتی :::به معنی مواظبت کردن

{{{{{{{{قاسم رنجبر }}{{حرف پ از فرهنگ لغت ایج }}}}

پنا:::به معنی جایی که دیده نشوند

پیسیرجون :::نام یکی از شهر های ایج در دوره شبانکاره ها که حدود آن در شمال شهر کنونی ایج بوده است

پیس::::نوعی مرض پوستی که بعضی از افراد به آن مبتلا میشدند

پس مانه :::::عقب افتاده از زندگی

پسش منه ::::چیزی که پشت سر مرده میماند در مورد بچه ها اتلاق مشود

پس صبا :::::پس فردا

پسین ::::غروب

پس سری ::::پس فردا

گرد آورنده ::::::قاسم رنجبر

 

 


آرشیو


صفحات مستقل

کلمات اصیل ایجی  حرف  پ
 • حکایت مردی و مردانگی
 • حکایت ظلم خان بر رعیت
 • تک بیتی ها ی رنجبر
 • تک بیتی های رنجبر
 • دوبیتی های رنجبر(1)
 • دوبیتی های رنجبر(2)
 • دو بیتی های رنجبر(3)
 • دوبیتی های رنجبر(4)
 • دوبیتی های رنجبر(5)
 • دوبیتی های رنجبر(6)
 • دوبیتی های رنجبر(11)
 • دوبیتی های رنجبر (7)
 • دوبیتی های رنجبر 8
 • دوبیتی های رنجبر(9)
 • دو بیتی های رنجبر(10)
 • بی زبون و لطیفه های آن
 • شعر سلام بر ایج
 • وصف نگار
 • کلمات اصیل ایجی حرف((( آ )))
 • کلمات اصیل ایجی (((حرف ب )))
 • کلمات اصیل دایجی حرف ((( ش )))
 • کلمات اصیل ایجی حرف پ
 • کلمات اصیل ایجی حرف ف
 • کلمات اصیل ایجی حرف ق
 • عکس قلب
 • ذرت بلا ل ایجی
 • حرف ص از کلمات اصیل ایجی
 • کلمات اصیل ایج حرف ت
 • اعضاء بدن به زبان اصیل ایجی
 • چندی از بزرگان ایج
 • کلمات اصیل ایجی به صورت شعر
 • اندکی پس از مرگ
 • شعر طنز ( جا شیر )

 • درباره وب


  اشعار کامل قاسم رنجبر که شامل (غزل)(دوبیتی)(تک بیتی)(قصیده)(طنز)(وکلمات اصیل ایج)(اطلاعات و عکس در مورد ایج)


  :: کلیه حقوق این سایت متعلق به کلمات اصیل ایجی حرف پ می باشد ::

  کلمات اصیل ایجی  حرف  پ

  کلمات اصیل ایجی  حرف  پ

  بلاگ وب

  سرویس وبلاگ نویسی بلاگ وب