کلمات اصیل ایجی حرف ق

کلمات اصیل ایجی حرف ق

کلمات اصیل ایجی  حرف  ق
کلمات اصیل ایجی  حرف  ق

جستجوی مطالب

کلمات اصیل ایجی  حرف  ق

موضوعات


پیوند های مفید


منوی اصلی


کلمات اصیل ایجی حرف ق

حرف   {{{               ق                       }}}از فرهنگ لغت ایجی

گرد آورنده ::::::::::::::::::قاسم رنجبر

قاطی  :::به حلب گفته میشود

قرطی:::به افراد لاابالی گفته میشود

قاش:::به خابگاه گوسفندان در صحرا و کوه گفته مشود

قاش:::به تکه های بریده خربزه و هندوانه تلقی میشود

قاش:::شکاف برداشته

قاش :::وسط

قوَت:::  نداری و بی چیز بودن

قوت :::خوراکی خوردن

قوت نخورده :::چیزی نخورده

قوت هم نبود :::یعنی هیچ چیز نبود

قوت سفی الله :::یعنی اصلا و ابدا

قلپ:::فرو رفتگی ظروف{حرف ق و ل با علامت او و حرف پ با ساکن }

گرد آورنده ::::::::::::::::قاسم رنجبر

قلپیده :::همان فرو رفتگی ظروف و اجناس را گویند

قلپ توشه :::دارای فرو رفتگی میباشد

قلپی :::یعنی یک جرعه نوشیدن مایعات را شامل میشود

قلپی در کوچه :::ابتدای ورودی درب منزل مد نظر بوده است

قلپ نندازی توش :::باعث فرو رفتگی در جنس یا ظرف نشوی

قام:::به معنی مخفی کردن

قایم :::زیاد

قایم درد میکنه :::زیاد درد میکنه

قایم بسته ای :::محکم آن را بسته ای

قادمه ::::به نخ پشمی گفته میشود

قطومه :::برای الفاظ بددر مورد زن و دختر استفاده میشد

قنون ::::قندان

قاب:::پاشنه

قاب پا ::::قوزک پا

قاپید :::دزدید

قاچش :::با سرعت رفتن

قاچش داد و رفت ::::زودی از اینجا رفت

قرط :::بادی که از شکم جدا شود

گرد آورنده ::::::::قاسم رنجبر

قیتون ::::به کش نازک تلقی میشد

قیی::::به مواد اضافی که در هنگام صبح در اطراف چشم دیده میشود

قتیفه :::به حوله یا خشک کن مخصوص حمام گفته میشد {مثال :حمومی آی حمومی لنگ و قتیفه ام را بردند ///لنگ و قتیفه ام جهنم پیرهن برم را بردند }که قتیفه به معنای همان حوله میباشد

قل قل :::به معنی به جوش آمدن چیزی گفته میشد

قلیه :::اتفاقی /یک باره{مثال قلیه گرفت و من صاحب اینجا شدم }

قپس:::تقلید از فرهنگ شهر نشینی و به تقلید کننده میگفتند

قنتسک:::کوچک {خاگ قنتسک //به معنی تخم کوچک پرندگان }

قازی یاغو :::یک نوع بوته گیاهی است که در بهار سبز میشود و مانند سبزی خورشت میپزند و صرف میکنند }

قزو:::به معنی نام دختر {بیشتر کلمه ای است ترکی به معنی دختر }

قاره:::صدای بلند

قار و ویر :::سر و صدا کردن

گرد آورنده :::::::::::::::قاسم رنجبر


آرشیو


صفحات مستقل

کلمات اصیل ایجی  حرف  ق
 • حکایت مردی و مردانگی
 • حکایت ظلم خان بر رعیت
 • تک بیتی ها ی رنجبر
 • تک بیتی های رنجبر
 • دوبیتی های رنجبر(1)
 • دوبیتی های رنجبر(2)
 • دو بیتی های رنجبر(3)
 • دوبیتی های رنجبر(4)
 • دوبیتی های رنجبر(5)
 • دوبیتی های رنجبر(6)
 • دوبیتی های رنجبر(11)
 • دوبیتی های رنجبر (7)
 • دوبیتی های رنجبر 8
 • دوبیتی های رنجبر(9)
 • دو بیتی های رنجبر(10)
 • بی زبون و لطیفه های آن
 • شعر سلام بر ایج
 • وصف نگار
 • کلمات اصیل ایجی حرف((( آ )))
 • کلمات اصیل ایجی (((حرف ب )))
 • کلمات اصیل دایجی حرف ((( ش )))
 • کلمات اصیل ایجی حرف پ
 • کلمات اصیل ایجی حرف ف
 • کلمات اصیل ایجی حرف ق
 • عکس قلب
 • ذرت بلا ل ایجی
 • حرف ص از کلمات اصیل ایجی
 • کلمات اصیل ایج حرف ت
 • اعضاء بدن به زبان اصیل ایجی
 • چندی از بزرگان ایج
 • کلمات اصیل ایجی به صورت شعر
 • اندکی پس از مرگ
 • شعر طنز ( جا شیر )

 • درباره وب


  اشعار کامل قاسم رنجبر که شامل (غزل)(دوبیتی)(تک بیتی)(قصیده)(طنز)(وکلمات اصیل ایج)(اطلاعات و عکس در مورد ایج)


  :: کلیه حقوق این سایت متعلق به کلمات اصیل ایجی حرف ق می باشد ::

  کلمات اصیل ایجی  حرف  ق

  کلمات اصیل ایجی  حرف  ق

  بلاگ وب

  سرویس وبلاگ نویسی بلاگ وب